Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Informacje Ogólne

Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą wchodzącą w skład Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AB 595), potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, udzieloną dnia 31 marca 2005 roku. Akredytowana działalność określana jest w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 (ZOBACZ).

ZLB zapewnia wysoką jakość wykonywanych badań, które dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników. Laboratoria wchodzące w skład ZLB stosują metody badawcze opublikowane w normach międzynarodowych, krajowych oraz wydawnictwach metodycznych opracowanych przez właściwe Instytuty Naukowo-Badawcze. Laboratorium wykonuje badania na zlecenia osób prawnych lub fizycznych. Badania wykonywane są również w oparciu o własne procedury badawcze opracowane na podstawie norm i metodyk przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Jakość świadczonych usług potwierdzana jest poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Opłaty za oferowane badania ustalane są według aktualnie obowiązującego cennika dostępnego w siedzibie Zespołu Laboratoriów Badawczych. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów. Badania kończą się wystawieniem sprawozdania zbadań, które jest własnością klienta.

Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów kontroli w przypadku stwierdzenia w trakcie badań/pomiarów możliwości zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.
 
 
 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć