Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Laboratorium Higieny Komunalnej

Laboratorium wykonuje badania jakości wody:

  • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody do spożycia
  • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody basenowej
  • badanie bakteriologiczne zorganizowanych kąpielisk
  • badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

Cennik badań dostępny w siedzibie ZLB. Na życzenie Klienta sporządzana jest wstępna kalkulacja kosztów.


Badanie próbki wody obejmuje:

  • pobranie próbki wody przez próbkobiorcę (próbka pobierana jest do butelki z odpowiednim utrwalaczem lub butelki sterylnej)
  • transport próbki do laboratorium
  • badanie w akredytowanym laboratorium
  • opracowanie sprawozdania z badań

Zlecenie na badanie (dostępne poniżej lub w siedzibie ZLB) należy przesłać na adres:Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Zespół Laboratoriów Badawczych, ul. Jana Kazimierza 6 34-400 Nowy Targ.W zleceniu należy umieścić niezbędne informacje dotyczące lokalizacji miejsca, w którym ma zostać pobrana próba wody przeznaczona do badań oraz określić pochodzenie próbki.

ODBIÓR SPRAWOZDANIA: z badań od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub drogą pocztą.


Dokumenty do pobrania lub do odbioru w siedzibie ZLB:
1. Zakres badań LHK.
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć