Telefony alarmowe

pogotowie policja straż pożarna telefon alarmowy

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe ( 999 i 112 ) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski , w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej / przebywającej na terenie województwa Małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr ( 12 ) 254 08 00

Galeria

Dla pacjentów

Jeżeli chcesz być informowany o wydarzeniach godnych uwagi, podaj Swój e-mail i dopisz się do naszej listy mailingowej!

NASZE PORADNIE

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Blok C, Parter lokalizacja: Blok C, Parter
tel.: Rejestracja 18 263 37 31
e-mail: -

Dni przyjęć:

Poniedziałek: 7.00 - 19.00

Wtorek: 7.25 - 15.00

Środa, Czwartek, Piątek: 7.00 - 14.35

  • Rejestracja czynna w godzinach przyjęć, osobiście lub telefonicznie.
  • Obowiązuje skierowanie w zakresie chorób płuc wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:
  1. w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
  2. w zakresie gruźlicy


  • Specjaliści
  • Co leczymy
  • Badania diagnostyczne
  • Poradnia w liczbach
lek. med. Jan Krzak lek. med. Jan Krzak
Specjalista chorób płuc

Poniedziałek: 7.55 - 14.35

Środa: 7.55 - 14.30

dr n. med. Ewa Kopytko dr n. med. Ewa Kopytko
Specjalista chorób płuc, pediatrii, alergolog

Poniedziałek: 15.00 - 19.00

Wtorek: 10.00 : 14.00

dr n. med. Anna Fit-Lewicka dr n. med. Anna Fit-Lewicka
Specjalista chorób dzieci, chorób płuc

Środa: 15.00 - 18.00

Czwartek: 7.30 - 14.00

Piątek: 7.30 - 14.00

1.    prewencja i wczesne wykrywanie chorób płuc, w tym gruźlicy i nowotworów,

2.    świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc, w tym  gruźlicy i nowotworów,

3.    czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,

4.    kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,

5.    opieka poszpitalna w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli,

6.    kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,

7.    orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

8.    prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

9.    promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,

10.    utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego znajdującego się w Poradni,

11.    terminowe i dokładne opracowywanie statystyki Poradni według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia,

12.    prowadzenie szkoleń z zakresu wykrywania chorób płuc i gruźlicy,

13.    badanie profilaktyczne wszystkich kontaktów z gruźlicą,

14.    prowadzenie oświaty zdrowotnej wśród ludności.