Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

LOKALIZACJA: BLOK B, POZIOM -1
KONTAKT: 18 263 35 41 - rejestracja
GODZINY POBRAŃ:  poniedziałek - piątek w godz. 7.00- 10.00 (w sytuacjach szczególnych całodobowo)
ODBIÓR WYNIKÓW: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-14.30 (w sytuacjach szczególnych całodobowo)

 
Dr n. med. Joanna Rączka
Kierownik Zakładu

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest wpisany do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, pod nr 0044. Uczestniczy w programach kontroli jakości, prowadzonych przez Centralny Ośrodek w Łodzi, oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Służy fachowym doradztwem w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

 
ZDL wykonuje szeroki panel badań z zakresu m.in.:
1. Hematologii
 • morfologia krwi obwodowej
 • leukogram
 • retikulocyty
2. Biochemii
 • diagnostyka chorób metabolicznych
 • cukrzycy i innych
3. Koagulologii
 • wskaźniki PT- INR
 • APTT
 • fibrynogen
 • D-dimery
4. Immunochemii
 • diagnostyka chorób tarczycy
 • diagnostyka chorób serca
 • diagnostyka chorób nowotworowych
 • diagnostyka anemii i innych
5. Serologii transfuzjologicznej
 •  oznaczanie grupy krwi
 • BTA
 • próby zgodności
oraz wiele innych badań, jeżeli nie bezpośrednio, to przez naszych podwykonawców.

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych 

1. BADANIE MOCZU-OGÓLNE (pojedyncza próbka moczu):

 • przed oddaniem moczu, dokładnie umyć wodą i mydłem narządy płciowe, sąsiadujące z ujściem cewki moczowej,
 • pierwszą porcję moczu oddać do toalety. Do badania pobrać następną próbkę o objętości około 50 ml, do szczelnie zamykanego pojemnika,
 • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie, najlepiej do godziny od jej oddania.
Uwaga: w żadnym przypadku nie pobierać moczu z kaczki, basenu lub innego naczynia, do którego mógł być oddany wraz z kałem.

2. DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU (DZM) i 12-to godzinna
 
Przygotować dwa czyste naczynia:
1. o pojemności 2-3 l, najlepiej plastikowe, firmowe, z dopasowanym przykryciem,
2. o pojemności 50-100 ml szczelnie zamykane.
 • opróżnić pęcherz do ubikacji. Zapisać godzinę. Od tej godziny przez całą dobę (lub przez 12 godzin), zbierać mocz do większego naczynia, które przez cały czas prowadzenia zbiórki powinno znajdować się w chłodnym i ciemnym miejscu
 • zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu,
 • zebrany mocz dokładnie wymieszać,
 • zmierzyć objętość (w przypadku trudności ze zmierzeniem objętości moczu, należy całą porcję moczu dostarczyć do laboratorium)
 • po wymieszaniu, przelać część moczu do naczynia o pojemności 50-100 ml,
 • naczynie z próbką moczu dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie,
 • na zleceniu podać dokładny czas rozpoczęcia, zakończenia i dokładną objętość zbiórki moczu. Dokładny pomiar objętości i czasu jest bardzo ważny, gdyż służą do obliczania wyników.

Uwaga: Jeżeli z jakiejś przyczyny, choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki nie została przeniesiona do pojemnika zbiorczego, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku zbiórkę moczu należy rozpocząć od początku.

Uwaga: w żadnym przypadku nie należy pobierać moczu z kaczki, basenu lub innego naczynia, do którego mógł być oddany wraz z kałem.

Uwaga: w czasie przeprowadzania zbiórki nie zaleca się:
1. Skrajnego ograniczenia, ani zwiększonego przyjmowania płynów.
 
 
2. Wykonywania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów.
3. Oddawania moczu do badania przy krwawieniu miesięcznym u kobiet.

3. BADANIA WYKONYWANE WE KRWI

Jeżeli nie ma innych wskazań: badania należy wykonywać w godzinach porannych, między 7-10, na czczo tj. po co najmniej 12 godzinnej przerwie od spożywania posiłku. W tym czasie, nie przyjmować żadnych pokarmów i płynów. W razie konieczności, dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody.

Po południu i wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, nie należy spożywać dużych, obfitych posiłków. Bezpośrednio przed badaniem należy: unikać dużego wysiłku fizycznego, stresu i palenia papierosów.


4. TEST TOLERANCJI GLUKOZY
 
Uwaga: przed badaniem należy pozostać przez 12 godzin na czczo, w tym czasie nie przyjmować żadnych pokarmów i płynów. W razie konieczności, dopuszcza się spożycie niewielkiej objętości wody.
 
Przebieg badania:
1. Pobranie próbki krwi wyjściowej (na czczo) - oznaczenie stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.
2. Obciążenie glukozą: dorośli(75,0g bezwodnej glukozy), dzieci(1,75g bezwodnej glukozy na kilogram masy ciała), rozpuszczonej w 250-300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut.
3. Po wypiciu glukozy, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, badany pozostaje w spoczynku, w pozycji siedzącej. Nie należy spożywać posiłków i napojów, nie wolno palić papierosów, podejmować jakichkolwiek wysiłków.
4. Pobranie drugiej próbki krwi po 120 minutach, w celu ponownej oceny stężenia glukozy w surowicy/osoczu krwi.
 
Test tolerancji glukozy wykonywany między 24 a 28 tygodniem ciąży.
 
Badanie polega na trzykrotnym pomiarze stężenia glukozy we krwi: na czczo, po 1 godzinie i po 2 godzinach, od podania 75 g glukozy. Roztwór glukozy rozpuszczony w 250-300ml wody, należy wypić w ciągu 5 minut. Po wypiciu, w trakcie całego badania, czyli przez 2 godziny, osoba badana pozostaje w spoczynku, np. w pozycji siedzącej, nie należy palić papierosów, spożywać posiłków i napojów, podejmować jakichkolwiek wysiłków.

5. BADANIE NA KREW UTAJONĄ W KALE

Grudki kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie.

Uwaga: Nie należy wykonywać badania podczas menstruacji, leczenia stomatologicznego, krwawienia z dziąseł, jeżeli występują krwawienia z odbytu. Badanie nie wymaga stosowania żadnej szczególnej diety.


6. BADANIE KAŁU NA OBECNOŚĆ PASOŻYTÓW

Grudki świeżego kału, pobrane z dwóch miejsc stolca, należy przenieść do pojemnika. Pojemnik dostarczyć do laboratorium, w możliwie najkrótszym czasie. Badanie wykonuje się trzykrotnie, w odstępach kilkudniowych, o ile lekarz nie zleci inaczej.

Wśród nowo wprowadzonych badań wykonujemy:

 • oznaczanie witaminy D [Total 25(OH)D]
 • oznaczanie kwasów żółciowych.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć