Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

WPIS NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

ZASADY UMIESZCZANIA PACJENTÓW NA LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH

W przypadku wizyty pierwszorazowej (rozpoczęcie leczenia), jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia wówczas rejestratorka (sekretarka) wpisuje pacjenta na listę oczekujących, przydzielając najbliższy możliwy termin zgodnie z wyznaczonymi kryteriami:
1. kolejności wpisu na listę,
2. kwalifikacja przez lekarza wystawiającego skierowanie lub lekarza przyjmującego do szpitala do jednej z dwóch kategorii medycznych:
 • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwości szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
 • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

   


WPIS NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH:
 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
Rejestracji telefonicznej można dokonać pod nr tel.:
 • Poradnia Dermatologiczna – 18263 37 28,
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – 18263 37 31,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – 18263 37 06,
 • Pozostałe Poradnie Specjalistyczne - 182633700, 182633702 182633719, 182633720
 • Zakład Fizjoterapii - 18263 35 21,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej - 18263 35 07,

PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ MAJĄ:
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także osoby represjonowane),
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

UWAGI:
 • braku, skierowania w dniu rejestracji, pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania do 14 dni roboczych (nie dostarczenie skierowania powoduje skreślenie z listy oczekujących),
 • wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią przyjęcie pacjenta w wyznaczonym terminie, rejestratorka (sekretarka) powiadamia pacjenta (telefonicznie lub listownie) o zmianie terminu i przyczynie jego zmiany,
 • gdy pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym rejestracji,
 • pogorszenia stanu zdrowia, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielania świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę.

SKREŚLENIE Z LISTY OCZEKUJĄCYCH NASTĘPUJE PO:

 • wykonaniu świadczenia przez świadczeniodawcę
 • zaprzestaniu wykonywania świadczenia danego rodzaju przez świadczeniodawcę,
 • powiadomieniu przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji,
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć