Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Informacje Ogólne

Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą wchodzącą w skład Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.

 (ZOBACZ).

Laboratorium podpisało umowę sublicencyjną, na mocy, której jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

Laboratorium posiada decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zatwierdzeniu systemu jakości wykonywanych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych  

i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.


ZLB wykonuje badania na zlecenie osób prawnych lub fizycznych. 

Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika (zakładka szpital/cennik).


 
   
 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć