Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

ogłasza nabór na stanowisko :

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYMAGANIA:

·wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w odpowiednim kierunku ( preferowane prawo zamówień publicznych)

·minimum 5-letni staż pracy w zakresie zamówień publicznych

·znajomość problematyki dotyczącej przygotowania i prowadzenia postępowań o

udzielenie zamówień publicznych, w tym projektów realizowanych ze

środków Unii Europejskiej

·znajomość branży ochrony zdrowia w szczególności publicznych podmiotów leczniczych

·dobra organizacja pracy,

·znajomość pakietu MS Office

·dyspozycyjność

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·CV i list motywacyjny

·kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

·kopie świadectw pracy

·inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIw Nowym Targu , ul. Szpitalna 14,34-400 Nowy Targ lub na adres e- mail. sekretariat@pszs.eu z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych”

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068, NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. PosiadaPani/Pan prawo do:

· żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

·wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone

Inne informacje :

  • podstawa zatrudnienia do uzgodnienia
  • zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
  • dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi

Dokumenty należy składać do dnia 31 marca 2019 r.

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć