Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

Lekarz kierujący: Łukasz Herbich specjalista rehabilitacji medycznej

KONTAKT:

Telefon główny: 182633848

Rejestracja telefon: 182633706

(wspólna dla oddziału oraz poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) czynna 7-16, znajduje się w bloku A, na poziomie -1, obok oddziału, rejestracja osobista/telefoniczna

Telefon kom. lekarza: 502231767

Zakres działania:

Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów kardiologicznych po przebytych incydentach wieńcowych (ostry zespół wieńcowy, zawał mięśnia sercowego), zabiegach inwazyjnych w zakresie układu krążenia (PTCA, CABG, operacje zastawek serca i In.), w innych chorobach układu krążenia, w tym w niewydolności krążenia. Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego; wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu i interwencyjnemu:

Informacje o Oddziale:

Baza diagnostyczno - lecznicza Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej pozwala na wykonanie nieinwazyjnych badań diagnostyki kardiologicznej w tym: EKG, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, testy wysiłkowe. Sala ćwiczeń wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia nadzorowanego treningu ergometrycznego. Oddział został wyposażony w 5 cykloergometrów, bieżnię, drabinki rehabilitacyjne, materace, stepery, piłki i taśmy rehabilitacyjne, ciężarki.

Program rehabilitacji kardiologicznej obejmuje:

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej albo cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja kardiologiczna to przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, których rodzaj, częstotliwość i intensywność dopasowane są do stanu zdrowia i możliwości pacjenta. Oprócz tego program rehabilitacji obejmuje porady psychologiczne i dietetyczne.

Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest przez lekarza indywidulanie dla każdego pacjenta, jednak okres usprawniania nie powinien trwać dłużej niż 24 dni w ciągu trzech miesięcy. Zajęcia prowadzone  są codziennie, 5 dni w tygodniu, trwają średnio 2 - godziny.

Skierowanie na rehabilitacje kardiologiczną:

 Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną może wystawić lekarz:

  • oddziału kardiologii,
  • oddziału kardiochirurgii,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • poradni kardiologicznej,
  • poradni rehabilitacyjnej.

Godziny pracy oddziału: poniedziałek - piątek 7.00 – 14.35

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć