Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

LOKALIZACJA: BLOK A, I PIĘTRO
KONTAKT: 
18 263 3835 - sekretariat
18 263 3831 - dyżurka lekarska paw. A I
18 263 3832 - dyżurka lekarska paw. A II
18 263 3832 - dyżurka lekarska paw. H
18 263 3834 - dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
18 263 3836 - posterunek pielęgniarski paw. A
18 263 3837 - posterunek pielęgniarski paw. H
18 263 3838 - sala intensywnego nadzoru paw. A
18 263 3839 - sala intensywnego nadzoru paw. H
18 263 3842 - pracownia ECHO
PRZYJĘCIA: poniedziałek - piątek w godz. 12.00-14.00
WYPISY: poniedziałek - piątek w godz. 13:00-14:30
GODZINY ODWIEDZIN:  
poniedziałek - piątek 12.00-20.00
dni wolne 10.00-20.00
KONSULTACJE: informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący w godz. 12.00-14.00.

Dr n. med. Artur Klecha- Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Kierownik

mgr Nina Plewa- Specjalista Pielęgniarstwa Kardiologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa

Lek. med. Daniel Pelczarski- Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Lek. med. Stefan Kowalczyk-
Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Lek. med. Teresa Koźmik-
Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Lek. med. Małgorzata Hrehorowicz-
Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Dr n. med. Joanna Michałowska-
Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Lek. med. Iwona Mrugała- Wojtczyk-
Kardiolog, Specjalista Chorób Węwnętrznych
Lek. med. Agnieszka Starzykiewicz- Dolak-
Nefrolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych
Lek. med. Łukasz Wiewiórka-
Kardiolog
Lek. med. Witold Kalata-
Specjalista Chorób Węwnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lek. med. Dorota Czerwińska-
Kardiolog
Dr n. med. Marcin Majerczyk
- w trakcie specjalizacji z kardiologii
Lekarze pracujący w oddzialeIlość łóżek - 24
Zakres leczenia i diagnostyki:

Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. 

Oddział realizuje leczenie zachowawcze oraz leczenie inwazyjne w tym:
  • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej)
  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronografia)
  • wykonywanie zabiegów wszczepiennych stałych i czasowych układów stymulujących serce.
  • diagnostyka inwazyjna i zabiegi leczenia naczyń obwodowych (tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, tętnic kończyn dolnych)
  • zabiegi hybrydowe (zabieg z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej)
  • leczenie inwazyjnych zaburzeń rytmu serca (ablacje)
  • Diagnostyczne cewnikowanie serca

1.Echokardiografia przezklatkowa z oceną dopplerowską

2.Echokardiograficzna próba obciążeniowa z użyciem dobutaminy

3. Usg narządów miąższowych jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych i sutków

4. Usg metodą dopplera naczyń szyjnych, kończyn górnych i dolnych

5.Tomografia komputerowa głowy, kręgosłupa, miednicy, jamy brzusznej i klatki piersiowej

6. Tomografia z opcją angio naczyń krążenia dużego i małego

7. Rezonans magnetyczny głowy, kości i jamy brzusznej

8. Monitorowanie holterowskie ekg

9. Monitorowanie holterowskie ciśnienia tętniczego

10. Test wysiłkowy na bieżni

11. Test pochyleniowy

12. Test sześciominutowego marszu

13. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego

14. Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego

 
 

Wykonywanie specjalistyczne procedury lecznicze:

1. Wprowadzanie elektrod do prawej komory w celu stymulacji czasowej

2. Wykonywanie planowej kardiowersji w napadowych i przetrwałych arytmiach

3. Nakłucia jam ciała (opłucna, osierdzie, otrzewna) w celu odbarczenia

4. Biopsje diagnostyczne w trakcie procedur inwazyjnych

5. pobranie szpiku kostnego i węzłów chłonnych w sytuacji podejrzenia choroby rozrostowej krwi

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć