Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski można zgłaszać do:

·bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych

·Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta - budynek administracji - pok. nr 3

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35, tel. 18 / 263 30 10

·Dyrektora Podhalańskiego Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu lub jego Zastępców - budynek administracji, sekretariat Dyrekcji

tel. 18 / 263 30 01, fax. 18 / 26339 50, e-mail: sekretariat@pszs.eu

 

·Narodowego Funduszu Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki
w Krakowie

31-056 Kraków, ul. Józefa 21

e-mail:dsiw@nfz-krakow.pl

ePUAP: /3bdy2cb654/SkrytkaESP

tel. 12 / 29 88404 fax. 12 / 29 88320

Delegatura w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ,

ul. Jana Kazimierza 22

tel. 18 / 264 95 82

e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl

 

·Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11 a

e-mail: kancelariaoroz@gmail.com

tel.: 731 906111

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

31-153 Kraków, u. Szlak 61

tel. 12 / 430 07 23, fax. 12 / 422 88 54 e-mail: orzoz@moipip.org.pl

 

·Rzecznika Praw Pacjenta

Telefoniczna informacja Pacjenta:

800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn.-pt. w godz. 8:00-18:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46

tel. 22 / 532 82 50, fax. 22 / 506 50 64, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 
 

·Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 

tel. 664 083 310 / e-mail: m.zielinski@rpp.gov.pl 
 

·Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 00-090 Warszawa, al. Solidarności 77

Infolinia Obywatelska 800676676 czynna pn.-pt. w godz. 10:00-18:00
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

·Rzecznika Praw Dziecka

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 6

tel. 22 / 583 66 00, fax. 22 / 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

·Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

00-490 Warszawa, ul. Wiejska 16

tel. 22 / 556 44 40, fax. 22 / 556 44 50, e-mail: hfhr@hfhr.pl

 

·Urzędu Ochrony Danych Osobowych

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Infolinia: 606-950-000, fax. 22 / 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

PROBLEMY NATURY ETYCZNEJ

można zgłaszać do Zespołu Etycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35
w budynku administracji - pok. nr 3, tel. 18 / 263 30 10 (osoba do kontaktu – Pan Piotr Pajerski).

 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć