Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Placówki realizujące badania w ramach umowy z PSzS

 

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Adres

Zakres usług

Okres obowiązywania

1.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

30 - 901 Kraków ul. Wrocławska 1-3

porozumienie o współpracy w zakresie specjalistycznej opieki medycznej nad Pacjentami z podejrzeniem i rozpoznaniem choroby nowotworowej, w szczególności w przedmiocie świadczeń zdrowotnych i procedur związanych z diagnostyką, monitorowaniem i leczeniem onkologicznym ( leczenie chirurgiczne, leczenie systemowe, konsultacje ambulatoryjne oraz specjalistyczne, hospitalizacja pacjentów)

06.07.2022 - czas nieokreślony

2.

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

00 - 739 Warszawa ul. Stępińska 22/30

wykonywanie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

01.06.2022 - 30.04.2024

3.

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

50 - 417 Wrocław ul Traugutta 57/59

świadczenie usług medycznych tj. wykonywania badania kapilaroskopowego dłoni Pacjentom na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy zatrudnionych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

01.10.2020 - 31.12.2023

4.

Frasenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Ośrodek Dializ nr 25 w Nowym Targu Poradnia Nefrologiczna

60 - 118 Poznań ul. Krzywa 13 34 - 400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14

umowy o wzajemnej współpracy tj. kierowaniu chorych hospitalizowanych w Oddziałach Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wymagających leczenia hemodializacyjnego do Frasenius Nephrocare Polska - Ośrodek Dializ nr 25 w Nowym Targu, Poradnia Nefrologiczna

01.06.2008 - czas nieokreślony

5.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju

34 – 700 Rabka Zdrój, ul. Prof. Jana Rudnika 3B

Umowa na realizację badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki gruźlicy

01.01.2022 - 31.12.2024

6.

JEKAradiologia Sp. z o.o.

61 - 728 Poznań ul. 3 Maja 49C / 6

Umowa na świadczenie usług w systemie teleradiologii, tj. opisywanie zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub mammografii Pacjentom Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

18.03.2021 - 18.03.2023

7.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

umowa o współpracy w zakresie udzielania telekonsultacji medycznych w ramach grupy HEART TEAM tj. udzielanie telekonsultacji kardiochirurgicznych i kardiologicznych w ramach grupy HEART TEAM

15.07.2021 - czas nieokreślony

8.

NeuroCar Banaszkiewicz, Kułaga, Ostrowska, Tomaszewski Lekarze Spółka Partnerska

32 - 400 Myślenice ul. Sobieskiego 18/1

świadczenie usług medycznych tj. wykonywania badań elektromiograficznych (EMG) oraz elektroneurograficznych (ENG) Pacjentom Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

01.06.2016 - 31.12.2023

9.

OKO - TEST Dorożyński Sp. jawna

32-300 Olkusz, Sieniczno, ul. Orzechówka 36

Umowa zlecenie na wykonywanie badań USG okulistycznego

26.09.2013 - czas nieokreślony

10.

Oncogene Diagnostics Sp. z o.o.

31 - 546 Kraków ul. Mogilska 86/3

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań molekularnych i cytogenetycznych dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - badania BRCA 1 / BRCA 2 - badania IDH1 / IDH2 - kodelacja 1 p / 19 q - badanie MGMT

09.04.2020 - 31.12.2023

11.

Przychodnia Lekarska Anna Galica i Wspólnicy Spółka Jawna w Bukowinie Tatrzańskiej

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 11,

Umowa na wykonanie badań diagnostycznych - krioterapii

01.01.2010 - czas nieokreślony

12.

Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o.

31-826 Kraków, ul. Os. Złotej Jesieni 1

Umowa współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych tj. objęcie leczeniem onkologicznym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego ( w szczególności: chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) wraz z Konsylium Pacjentów kierowanych przez PSZS w Nowym Targu

09.05.2015 - czas nieokreślony

13.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

31 - 540 Kraków ul. Rzeźnicza 11

Badania konsultacyjne w zakresie immunologii transfuzjologicznej

01.11.2020 - 31.10.2023

14.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

31 - 540 Kraków ul. Rzeźnicza 11

Świadczenia zdrowotne w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki - umowa z dnia

01.11.2020 - 31.10.2023

15.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

34 - 500 Zakopane, ul. Kamieniec 10

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w razie wystąpienia awarii analizatorów w PSZS w Nowym Targu

23.10.2021 - 22.10.2024

16.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

34 - 500 Zakopane, ul. Kamieniec 10

Porozumienie zobowiązujące SZP w Zakopanem do zabezpieczenia medycznego Pacjentów wymagających rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych kierowanych przez PSZS w Nowym Targu

01.08.2013 - czas nieokreślony

17.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

ul. Kamieniec 10 34 - 500 Zakopane

porozumienia o konieczności zapewnienia ciągłego dostępu do badań tomografii komputerowej, w przypadku awarii, przeglądów lub innych przyczyn uniemożliwiających realizację badań TK w pracowniach Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, w pracowniach Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

13.03.2014 - czas nieokreślony

18.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem

34 - 500 Zakopane ul. Gładkie 1

Umowa na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki patomorfologicznej tj. badań immunohistochemicznych

01.09.2018 - czas nieokreślony

19.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

31-826 Kraków,
ul. Os. Złotej Jesieni 1

Umowa współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych tj. objęcie leczeniem onkologicznym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego ( w szczególności: chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) wraz z Konsylium Pacjentów kierowanych przez PSZS w Nowym Targu

09.09.2015 - czas nieokreślony

20.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

31-826 Kraków,
ul. Os. Złotej Jesieni 1

Umowa na wykonywanie usług w zakresie wykonywania badań USG z możliwością badania dorektalnego tj. badanie USG dorektalne, badanie USG dorektalne z punkcją

01.05.2011 - 31.12.2023

21.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Wykonywanie wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym, pozwalającym na przywiezienie chorego noworodka i wcześniaka z PSZS w Nowym Targu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

01.01.2022 - 31.12.2025

22.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Balzera 15

Umowa na wykonywanie badań w zakresie densytometrii szyjki kości udowej / kręgosłupa Pacjentom kierowanym przez PSZS w Nowym Targu

12.03.2024 - czas nieokreślony

23.

VOXEL S.A.

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Umowa współpracy tj. realizacja badań z zakresu tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET-TK) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych (ICD-9-92.061)

01.05.2015 - czas nieokreślony

24.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Porozumienie o współpracy dla zapewnienia ciągłości i kompleksowości leczenia Pacjentów PSZS w Nowym Targu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w trybie stacjonarnym w WSR w Zakopanem

23.04.2013 - czas nieokreślony

25.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Porozumienie o współpracy dla zapewnienia ciągłości i kompleksowości leczenia Pacjentów PSZS w Nowym Targu w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej prowadzonej w trybie stacjonarnym w WSR w Zakopanem

23.04.2013 - czas nieokreślony

26.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

porozumienie w celu zapewnienia ciągłości i kompleksowości leczenia Pacjentów Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w zakresie rehabilitacji leczniczej prowadzonej w trybie stacjonarnym w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

02.11.2022 - czas nieokreślony

27.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22

wykonywanie usług w zakresie konsultacji urologicznych, wykonywania zabiegu nefrostomii, badania cystoskopii

02.11.2006 - czas nieokreślony

28.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22

Umowa na zabezpieczenie badań TK w razie awarii tj. wykonywanie badań tomografii komputerowej przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej w przypadku awarii aparatu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu

15.12.2019 - czas nieokreślony


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć