Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zespół Laboratoriów Badawczych

LOKALIZACJA: UL. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG

KONTAKT:

18 266 35 32

18 266 35 32 wew. 222 - Laboratorium Bakteriologiczne

18 266 35 32 wew. 126 lub 604565102 - Laboratorium Higieny Komunalnej

18 266 35 32 wew. 223 - Laboratorium Higieny Pracy

e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu

 

Renata Sienicka-Moubray

Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych 

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Zespół Laboratoriów Badawczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6

 

Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, poufności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.

Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz na corocznych ocenach Polskiego Centrum Akredytacji.

Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania na zlecenie osób prawnych i fizycznych.

Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika.

 


 
   
 

Laboratorium Bakteriologiczne

wykonuje badania:

kału w kierunku pałeczek jelitowych

z rodzaju Salmonella, Shigella

Wydawanie pojemników na próbki:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

Punkt przyjęcia próbek czynny:

od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.00

Odbiór sprawozdań z badań:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30

 

Dokumenty do pobrania:
 

LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ

wykonuje badania jakości wody:

- do spożycia przez ludzi,

- basenowej,

- w kąpieliskach i miejscach do kąpieli

Badanie obejmuje:

- pobranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę

- transport próbki dolaboratorium

- badanie wakredytowanym laboratorium

- opracowanie sprawozdania z badań

Przyjęcie zlecenia na badanie wody:

- telefonicznie: 18266 35 32 wew. 126 lub 604565102,

- e-mailem: lab_nowytarg@pszs.eu; badaniewody@pszs.eu

- osobiście w siedzibie ZLB

Odbiór sprawozdań z badań:

od poniedziałku do piątku wgodz. 800 - 1430

lub wysłanie pocztą po wpłacie należności za badanie

w kasie ZLB lub na konto PSzSDokumenty do pobrania:
1. Zakres badań LHK.

LABORATORIUM HIGIENY PRACY

wykonuje badania:

- hałasu w środowisku pracy

- powietrza w środowisku pracy

Przyjęcie zlecenia na badanie środowiska pracy:

- telefonicznie: 786 818 648

- e-mailem: badania@pszs.eu

- osobiście w siedzibie ZLB

 

 
Dokumenty do pobrania:

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć