Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Opieka Całodobowa

 

Od dnia 01.10.2017 Podhalański Szpital Specjalistyczny będzie realizował świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach przypomnienia zasad realizacji świadczeń w tym zakresie informujemy, że świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

-w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

- telefonicznie,

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

- nagłego zachorowania,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

Ponadto informujemy. ze placówki medyczne, którym z dniem 30 września 2017 r. wygasają dotychczasowe umowy na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu l października br. (niedziela).

Natomiast nowe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rozpoczną udzielanie świadczeń od niedzieli 1 października br., od godz. 8.00.

Telefony kontaktowe:

Opieka Całodobowa Nowy Targ tel. 18263 3764

 

Telefon do lekarza : 519097106, 519097107

 

Telefon do pielęgniarek 519097108, 519097109


 

 


pdf
Rozmiar 0.57 MB
Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia NiŚoZ
Dodano: 2017-09-28 11:40:21
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć