Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII/pielęgniarka epidemiologiczna

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko :

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII/pielęgniarka epidemiologiczna

WYMAGANIA:

·tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

·tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

·licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

·średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii orazco najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

 

 

·WYMAGANE DOKUMENTY:

·CV i list motywacyjny

·kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,w tym PWZ na terenie RP

·kopie świadectw pracy

·inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIw Nowym Targu , ul. Szpitalna 14,34-400 Nowy Targ lub na adres e- mail. sekretariat@pszs.eu

z dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. epidemiologii/pielęgniarka epidemiologiczna

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068, NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. PosiadaPani/Pan prawo do:

· żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

·wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Inne informacje :

  • podstawa zatrudnienia do uzgodnienia
  • zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami
  • dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi

 

  

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć