Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Praca-Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

 

PODHALAŃSKI SZPITALSPECJALISTYCZNY
im. Jana Pawła II, 34-400, Nowy Targ ul. Szpitalna14
NIP 735-21-78-657 REGON 000308324 KRS0000002479 

 

 


ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO zatrudni pracowników :

 


Pracownik pierwszego kontaktu : psycholog/terapeuta

Psychoterapeuta pedagog/psycholog

Psycholog kliniczny, lub z doświadczeniem klinicznym co najmniej 2 lata w szpitalu

Rejestratorka/obsługa recepcji

Pielęgniarka obsługująca ambulatorium w CK

Z-ca dyrektora ŚCZP ds. zintegrowanego świadczenia oparcia społecznego

Sekretarka

Asystent Zdrowienia

Terapeuta zajęciowy

Pracownik pierwszego kontaktu : pielęgniarka/ratownik medyczny

Doradca zawodowy

Animator grup samopomocowych

Pracownik socjalny

Trener koordynator profilaktyki

Specjalista ds. komunikacji społecznej

 


 

OFERUJEMY : pracę w dynamicznym zespole, możliwości rozwoju, atrakcyjne wynagrodzenie

O terminach rozmów kwalifikacyjnych poinformujemy kandydatów telefonicznie

 

Dokumenty aplikacyjne ( list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe - kopia) prosimy składać do dnia 10 listopada 2019 r. na adres :Podhalański Szpital Specjalistycznym. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ lub adres mailowy :sekretariat@pszs.eu z dopiskiem : Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

   · podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

   ·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć