Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

OFERTA PRACY- STANOWISKO: PIELĘGNIARKA (INSTRUMENTARIUSZKA)

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudni pracownika na stanowisku

pielęgniarka instrumentariuszka do pracy na Bloku Operacyjnym.

 

Wymagania:

·wykształcenie mgr/licencjat pielęgniarstwa;

·aktualne prawo wykonywania zawodu;

·mile widziane posiadanie kursu kwalifikacyjnego / specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym umożliwiające instrumentowanie przy operacjach.

Zadania na stanowisku:

Opis stanowiska:

·instrumentowanie podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych;

·sprawowanie wysokospecjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

·prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

·dbanie o prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzeń medycznych.

·praca zmianowa w systemie równoważnym.

·umowa o pracę

Oczekiwania:

·Umiejętności pracy w zespole;

·Zaangażowanie w pracę i chęć rozwoju zawodowego;

·Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy własnej;

·Orientacja na Pacjenta, komunikatywność, empatia, wysoka kultura osobista.

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego adres:sekretariat@pszs.eu

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail :iod@pszs.eu

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.

7.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego

.8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć