Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

SPECJALISTA DS. APARATURY MEDYCZNEJ

OFERTA PRACY

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

zatrudni pracownika na stanowisku :

SPECJALISTA DS. APARATURY MEDYCZNEJ

 

wymagania:

·wykształcenie średnie/ wyższe techniczne – preferowane kierunki: inżynieria biomedyczna, elektronika, elektrotechnika, elektromechanika lub pokrewne mające zastosowanie wkontroli aparatury medycznej

·minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku wplacówce Służby Zdrowia – Dział Aparatury Medycznej

·uprawnienia SEP eksploatacja E– elektroenergetyczne do 1 [kV], pomiary aparatury medycznej

·znajomość badań okresowych ibadań po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych zgodnie znormą PN EN 62353 oraz PN EN 60601

·bardzo dobra znajomość czytania schematów pneumatyczno – elektrycznych

·bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office

·znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się dokumentacją techniczną aparatury medycznej

·odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, zdolność szybkiego uczenia się, odporność na stres

Zakres czynności na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji sprzętu i aparatury medycznej.
 2. Przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie zleceń usług serwisowych wykonywanych przez serwisy zewnętrzne.
 3. Przygotowanie zakupu części zamiennych do wykonywanych napraw wewnętrznych.
 4. Współpraca w zakresie zakupu akcesoriów i materiałów zużywalnych.
 5. Dbanie o zabezpieczenie interesu Szpitala w kontaktach z podmiotami świadczącymi usługi serwisowe
 6. Przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji ( zlecenia, umowy serwisowe, protokoły odbioru, itp.) niezbędnej do przeprowadzenia napraw serwisowych i administrowania aparatura medyczną.
 7. Opisywanie i przekazywanie do Działu Księgowości faktur wystawianych przez podmioty zewnętrzne za wykonane usługi serwisowe i zakupy.
 8. Realizacja długoterminowych umów i kontraktów serwisowych.
 9. Opracowywanie sprawozdań dotyczących sprzętu i aparatury medycznej.
 10. Uczestnictwo w odbiorze nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.
 11. Organizacja i nadzorowanie nad przeglądami aparatury medycznej.
 12. Tworzenie planu inwestycji dotyczącego zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej.
 13. Minimalizowanie kosztów w zakresie zakupu, naprawy i użytkowania sprzętu medycznego.
 14. Przygotowywanie wniosków o postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
 15. Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i udzielanie odpowiedzi merytorycznych
 16. Udział w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych dotyczących sprzętu medycznego;
 17. Realizacja umów na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.
 18. Zakładanie paszportów dla nowego sprzętu.
 19. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala w celu właściwej eksploatacji urządzeń i minimalizacji kosztów.

 

podstawa zatrudnienia :UMOWA O PRACĘ

 

CV zlistem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: sekretariat@pszs.eu fax: (18) 263 3950 lub listownie na adres:

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ (z dopiskiem: rekrutacja - DL)

Informacji telefonicznych wsprawie oferty udziela się pod numerem: 18 263 30 30 lub 18 263 30 31 w godzinach pracy Działu Kadrowo- Płacowego

 

Zgodnie zartykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu zsiedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt zInspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2.Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia oochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

· podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywanedo państwznajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody wdowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8.Podanie danych wzakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, aw pozostałym zakresie dobrowolne.9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie zartykułem 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, adokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć