Strona archiwalna, aktualna strona pod adresem www.pszs.eu
Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Ogłoszenia - Konkursy

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

Ogłasza Konkurs Ofert

Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

nr DOK-423-21/23

w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 2561 Z PÓŹN. ZM.).

Ogłasza Konkurs Ofert

Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Ramach Projektu Pn.: „Deinstytucjonalizacja Szansą Na Dobrą Zmianę - Projekt Zintegrowany. Obszar Testowania: Powiat Nowotarski” Finansowanego Z Funduszy Unii Europejskiej W Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

nr DOK-423-1/23

w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. czytaj cały
KONKURS OFERT  NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.)
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PSYCHIATRII W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
czytaj cały
DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ - PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. Dz. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150,
151 UST. 1-5, ART. 152, 153 1 ART. 154 UST. 112 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O
ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. Dz.
U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.).
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA.
czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. DZ. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151
UST. 1-5, ART. 152, 153 I ART. 154 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH
OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z
PÓŹN. ZM.).
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ SUPERWIZJI ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN.: „DEINSTYTUCJONALIZACJA SZANSĄ NA DOBRĄ ZMIANĘ -
PROJEKT ZINTEGROWANY. OBSZAR TESTOWANIA: POWIAT NOWOTARSKI” FINANSOWANEGO Z
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NR DOK-423-172/22
w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wNowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS

Ofert na Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w ramach projektu pn.: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu finansowanego z funduszy unii europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020

w okresie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II ” nr DOK-423-187/21 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji świadczeń objęty konkursem: od 18.06.2021 r. do 30.11.2021 r.
Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 17.06.2021 r. do godz. 9.00. czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji projektu pn.: „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu etap II ” nr DOK-423-59/21 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji świadczeń objęty konkursem: od 17.03.2021 r. do 31.05.2021 r.
Oferta winna zawierać dokumenty i dane określone w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać na Dzienniku Podawczym w budynku administracji, ul. Szpitala 14, 34-400 Nowy Targ – w terminie do dnia 16.03.2021 r. do godz. 9.00.
czytaj cały
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej oraz organizację i prowadzenie zakładu patomorfologii

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.


czytaj cały
[1] 2 3 » następna
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć