Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

AKTUALNOŚCI

Plany rozwoju kardiologii inwazyjnej w nowotarskim szpitalu Prowadzone przez INTERCARD spółka z o.o. Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu, mieszczące się w budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Oddział oferuje również zabiegi z zakresu elektroterapii. Wszystkie usługi świadczone są w ramach kontraktu z NFZ. Niedawno Rada Powiatu Nowotarskiego zgodziła się, aby dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wydzierżawił Spółce Intercard pomieszczenia na drugim piętrze Pawilonu H. Co równie ważne – umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 15 lat. Dzięki temu Intercard będzie mógł w Nowym Targu łącznie zainwestować około 13 mln złotych. To dobre wiadomości dla Pacjentów z terenu Powiatu Nowotarskiego jak i południowej Małopolski. Z danych statystycznych wynika, że w ciągu ośmiu lat działania, Centrum przyjęło prawie 9 tysięcy pacjentów i wykonało blisko 4 tysiące zabiegów angioplastyki. czytaj cały
Dobre wiadomości dla Pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi Rada Powiatu Nowotarskiego jednogłośnie zgodziła się na zacieśnienie współpracy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ze Spółką Intercard, która prowadzi w placówce Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii Angiologii. Chodzi o możliwość najmu pomieszczeń na działalność medyczną na okres 15 lat. Zgoda nowotarskich radnych pozwoli na dalszy rozwój Oddziału, a w przyszłości również dalsze poszerzenie ilości zabiegów, które będą wykonywane w Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu w Nowym Targu.
czytaj cały
W związku z rozbieżnymi opiniami co do zasadności zakupu przez PSzS urządzenia diagnostycznego tj. Rezonansu Magnetycznego, wyjaśniam; Zakup i instalacja urządzenia miała miejsce w I połowie 2014 roku. Urządzenie zostało zakupione w drodze przetargu nieograniczonego, którego cena wyniosła 3 mln złotych netto. Szpital uzyskał jedną z najniższych ofert w Polsce proponowanych za urządzenie w takiej konfiguracji. czytaj cały
Dyrekcja szpitala o kontrakcie NFZ na badania rezonansem magnetycznym W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje o kłopotach szpitala związanych z brakiem kontraktu na świadczenie usług z zakresu badań diagnostycznych, w tym rezonansu magnetycznego. Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu już dwukrotnie występowała o kontrakt na świadczenie usług. Narodowy Fundusz Zdrowia wskazuje, że szpital będzie mógł złożyć swoją ofertę w konkursie n w/w świadczenie. Wstępnie, konkurs ma być ogłoszony pod koniec bieżącego roku. Jednak patrząc na doświadczenia lat poprzednich można mieć obawy, że termin ten będzie odsuwany w czasie. czytaj cały
Rozwiązanie umowy na świadczenia POZ w szpitalu Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2015 r. rozwiązaniu uległa umowa z MOW NFZ na realizację świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. czytaj cały
Oddział Psychiatryczny - jeszcze w tym roku generalny remont Oddział Psychiatryczny naszego szpitala obchodził w 2014 roku dziesięciolecie swojej działalności. To niezwykle ważny Oddział – jeden z niewielu o tej specjalizacji w tej części Małopolski. Co znamienne – mimo że Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował w nim 60 „łóżek” to bardzo często brakuje tu wolnych miejsc. Choroby i zaburzenia psychiczne notowane są w społeczeństwie coraz częściej, zdaniem niektórych związane jest to z obecnym najczęściej stresogennym trybem życia i pracy. W naszym szpitalu Oddział Psychiatryczny dysponuje doskonale wykwalifikowaną kadrą, ale jak na razie warunki lokalowe były skromne. Teraz Dyrekcja placówki zapowiada, że pomieszczenia całego Oddziału zostaną poddane gruntownej modernizacji. W samym zaś pawilonie w którym mieści się Oddział zostanie wymienione pokrycie dachowe – wcześniej bowiem zdarzało się, że w czasie ulewnych deszczy miejscami do budynku dostawała się woda. czytaj cały
Potrzebny kontrakt na dodatkową karetkę W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się informacje o konieczności zakontraktowania dodatkowej karetki dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. Kiedy w sezonie zimowym wzrasta natężenie turystów na Podhalu, odczuwalny jest brak dodatkowej karetki na Oddziale Ratunkowy w Nowym Targu. czytaj cały
Czas na wstępne podsumowanie kończącego się powoli tegorocznego sezonu narciarskiego Lekarze naszego Szpitala podsumowują kończący się powoli sezon zimowy. Według statystyk do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego trafiło do tej pory ponad 3 tysiące poszkodowanych osób. czytaj cały
Nasz Szpital włącza się w projekt rozwoju elektrycznej komunikacji miejskiej w Nowym Targu Nowotarski Szpital będzie współpracować przy ewentualnym tworzeniu ekologicznej linii Komunikacji Miejskiej. Władze Nowego Targu chcą uruchomić linię prowadzącą przez całe miasto obsługiwaną przez elektryczne autobusy. Nowa linia ma rozpoczynać się przy ulicy Szaflarskiej w rejonie wielkopowierzchniowych sklepów, a kończyć się przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Tutaj też powstałaby stacja gdzie akumulatory pojazdu byłyby ładowane. Ale to nie koniec – Dyrekcja Szpitala chce również, aby w przyszłości z możliwości doładowania pojazdów korzystali również Pacjenci. czytaj cały
Dyrekcja i lekarze naszego Szpitala o Spółdzielni Bistro Terapia przez wspólną pracę w ...restauracji. W nowotarskim szpitalu uruchomiono Spółdzielnię Bistro, w której pracują osoby po kryzysach psychicznych. To druga tzw. spółdzielnia socjalna w stolicy Podhala - pierwszą, podobną restaurację uruchomiono rok temu w siedzibie Starostwa. Teraz w samym szpitalu zatrudnienie w restauracji znalazło kolejnych kilka osób, które pracują i jednocześnie są pod opieką psychologów. czytaj cały
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć