x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Specjalista ds. epidemiologii/ pielęgniarka epidemiologiczna

  2023-03-10
  < wróć do aktualności

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

  ogłasza nabór na stanowisko:

  specjalista ds. epidemiologii/pielęgniarka epidemiologiczna


  Miejsce pracy:

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

   

  Wymagania:

  tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu


  lub

   

  tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu

  lub

   

  licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii oraz co najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

  lub

   

  średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii orazco najmniej 3 lata pracy w szpitalu;

   


  Wymagane dokumenty:

  CV i list motywacyjny;

  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, w tym PWZ na terenie RP

  kopie świadectw pracy

  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

   

   

  Aplikacje prosimy przesyłać na adres:

   

  sekretariat@pszs.eu

   

  faxem: (18) 263 3950 lub listownie na adres:

   

  Podhalański Szpital Specjalistyczny

   

  ul. Szpitalna 14

   

  34-400 Nowy Targ


   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Kadrowo-Płacowym pod nr tel. 182633030


   

   

  Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

   

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

   

   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: m.slimak@pszs.eu

   

  2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

   

  3.       Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

   

  4.       Odbiorcami danych osobowych będą:

   

  a.       podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

   

  b.      podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

   

  5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

   

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

   

  7.       Posiada Pani/Pan prawo do:

   

  a.       żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

   

  b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

   

  c.       przenoszenia danych;

   

  d.      cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

   

  e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  8.       Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

   

  9.       Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   

   

   

  W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

   

  „Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

   

  W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.