x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Lekarz specjalista medycyny ratunkowej

  2023-03-24
  < wróć do aktualności

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ 
  zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistę medycyny ratunkowej na stanowisko Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II


  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ zatrudni w ramach umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistę medycyny ratunkowej na stanowisko Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


  Miejsce pracy: Nowy Targ.


  Wymagane dokumenty:

  ·         prawo wykonywania zawodu na terenie RP,

  ·         dyplom ukończenia uczelni,

  ·         dyplom uzyskania specjalizacji z medycyny ratunkowej.


  CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@pszs.eu faxem: (18) 263 3950 lub listownie na adres: Podhalański Szpital Specjalistyczny ul. Szpitalna 14 34-400 Nowy Targ.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy w Dziale Organizacji i Kontraktowania Świadczeń pod numerem telefonu 18 263 30 10.  


  Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail: sekretariat@pszs.eu, www.pszs.eu.

   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: m.slimak@pszs.eu

  2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  3.       Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4.       Odbiorcami danych osobowych będą:

  a.       podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

  b.      podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

  5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  7.       Posiada Pani/Pan prawo do:

  a.       żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  b.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  c.       przenoszenia danych;

  d.      cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.       Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

  9.       Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

  „Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”


  W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.