x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA

  2022-04-19
  < wróć do aktualności
  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
  DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O
  DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. Dz. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150,
  151 UST. 1-5, ART. 152, 153 1 ART. 154 UST. 112 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O
  ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. Dz.
  U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.).
  OGŁASZA KONKURS OFERT
  NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA.

  Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 26, ART. 26A I ART. 27 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (T.J. Dz. U. Z 2022 R. POZ. 633) ORAZ ART. 146 UST. 1, ART. 147-150, 151 UST. 1-5, ART. 152, 153 1 ART. 154 UST. 112 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 R. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (T.J. Dz. U. Z 2021 R. POZ. 1285 Z PÓŹN. ZM.). OGŁASZA KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W RAMACH UMOWY PODWYKONAWSTWA.