x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Oddział Kardiologiczny. Po pierwsze specjaliści, po drugie nowoczesny sprzęt

  2023-04-04
  < wróć do aktualności

  Funkcjonujący od ponad pięciu lat w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu Oddział Kardiologiczny jest jedną z najlepszych tego typu jednostek w województwie małopolskim. Tajemnica jego sukcesu tkwi w zaangażowaniu lekarzy specjalistów, którzy mają do swojej dyspozycji nowoczesny sprzęt medyczny.


  – Mamy 33 łózka, w tym 8 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej. Pracuje w Oddziale kilkunastu kardiologów, oprócz tego mamy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych, angiologii i nefrologii. Co wyróżnia ten Oddział? To, że staramy się zapewniać pacjentowi cały zakres leczenia kardiologicznego – mówi ordynator Oddziału Kardiologicznego dr n. med. Artur Klecha, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych.


  W nowotarskim szpitalu wykonywane są wszystkie możliwe zabiegi z zakresu kardiologii. To szczególnie istotne, ponieważ większość oddziałów tego typu zajmuje się jedynie wybranym aspektem, przykładowo – kardiologią choroby wieńcowej, elektrokardiologią czy też wyłącznie kardiologią zachowawczą.


  – Staramy się prowadzić ten Oddział w taki sposób, żebyśmy mogli pacjenta leczyć kompleksowo. W trakcie ostatnich lat, naznaczonych covidem, odnotowywaliśmy około 1700 – 1800 hospitalizacji rocznie. W tej grupie byli również chorzy znajdujący się w stanach najcięższych, krytycznych, przyjmowani z bezpośrednim zagrożeniem życia – mówi zastępca ordynatora Oddziału Kardiologicznego dr Tomasz Kowalczyk.


  Walka o życie i zdrowie pacjentów nie byłaby możliwa bez odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu medycznego. Nowotarski szpital posiada salę zabiegową kardiologii zabiegowej inwazyjnej, czyli tzw. salę hemodynamiczną. Wykonywane są tutaj zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, m.in. przezskórne angioplastyki wieńcowe, zarówno u chorych planowych, jak i przyjmowanych z zawałem serca. W razie konieczności, pacjenci poddawani są zaawansowanym technikom leczenia inwazyjnego, czyli rotablacji wieńcowej czy litotrypsji wewnątrznaczyniowej. Lekarze Oddziału Kardiologicznego mają możliwość pełnego diagnozowania choroby wieńcowej przy użyciu najnowszych inwazyjnych technik: ultrasonografii wewnątrzwieńowej (wprowadzenie małej sondy USG do wnętrza tętnic wieńcowych), koherentnej tomografii optycznej, czy metod umożliwiających ocenę czynnościową zwężeń (FFR – pomiar cząstkowej oceny rezerwy przepływu).     


  Pacjenci nowotarskiego szpitala, w razie pojawienia się takiej konieczności, mogą zostać poddani elektroterapii zabiegowej, polegającej m.in. na wszczepianiu rozruszników serca, również z funkcją resynchronizacji czy kardiowerterów-defibrylatorów w tym tych najbardziej zaawansowanych.


  – Możemy wykonywać cały zakres zabiegów ablacji, czyli leczyć zabiegowo zaburzenia rytmu serca, od tych najprostszych aż do najbardziej skomplikowanych wymagających użycia systemów mapowania arytmii. Możemy wykonywać małe zabiegi strukturalne, na przykład zamykać nieprawidłowe połączenia między jamami serca. We współpracy z kolegami z Instytutu Kardiologii w Krakowie, wykonujemy również zabiegi na tętnicach szyjnych – wymienia dr Tomasz Kowalczyk.


  W Podhalańskim Szpitalu funkcjonuje również Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej, gdzie leczeni są pacjenci znajdujący się w stanach skrajnie ciężkich, wymagających m.in. wentylacji respiratorem. Oddział został wyposażony w bardzo dobry sprzęt, który nie odbiega od tego, którym dysponują uniwersyteckie ośrodki kliniczne.


  – Przy dobrej współpracy z dyrekcją możemy liczyć na to, że ten sprzęt mamy. Kardiologia jest takim działem medycyny, który rozwija się bardzo szybko, również pod względem technologii. Na sukces musi złożyć się kilka czynników. Zespół musi być dobrze wykształcony i chcieć się uczyć. Musi również dysponować nowoczesnym sprzętem, który sporo kosztuje. Bez tego się nie uda. Mamy to szczęście, że pracują z nami odpowiedni ludzie, a dyrekcja zapewnia nowoczesny sprzęt. To recepta na to, żeby Oddział działał na najwyższym poziomie. Należy przy tym pamiętać, że nowotarska kardiologia to nie tylko lekarze, ale także pielęgniarki, technicy, sekretarki medyczne. Tylko działanie zespołowe, oparte na wzajemnym zaufaniu gwarantuje wysoki poziom opieki medycznej gwarantowanej przez nasz Oddział – mówi dr Artur Klecha.


  – Dbamy o to, aby personel średni również nieustannie podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych – dodaje Pielęgniarka Oddziałowa mgr piel. Nina Plewa.


  Oddział Kardiologiczny, we współpracy z radiologami, anestezjologami, neurologami i angiologami uruchomił program zabiegowego leczenie tętnic szyjnych i dogłowowych z zastosowaniem najnowszych technologii, a więc systemów protekcji mózgu i stentów naczyniowych przeciwzatorowych.


  Z możliwości leczenia, jakie daje Oddział Kardiologii nowotarskiego szpitala, korzystają pacjenci nie tylko z powiatu nowotarskiego, ale również między innymi: tatrzańskiego, suskiego, myślenickiego i limanowskiego. Kadra medyczna jednostki aktywnie uczestniczy w programach naukowych i badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Oddział Kardiologiczny ściśle współpracuje w zakresie medycznym i naukowym z klinikami uniwersyteckimi w Krakowie, Zabrzu i Katowicach. Do nowotarskiego szpitala przyjeżdżają wybitni specjaliści m.in. z Krakowa, Śląska, Warszawy i Białegostoku.


  – To wszystko z korzyścią dla naszych pacjentów. Chcę, aby Oddział był maksymalnie niezależny, maksymalnie sprawny i to się chyba na razie udaje. Ale to kosztuje dużo pracy, wysiłku, czasu. Staram się tak dobierać ludzi, aby chcieli poświęcić się pracy.  To muszą być osoby, które tą pracą żyją, chcą się uczyć, chcą się rozwijać, a to wymaga niestety czasem dłuższego bycia w pracy, albo wyjazdu na jakieś szkolenie – podkreśla dr n. med. Artur Klecha.


  Poświęcenie lekarzy, pielęgniarek i techników przynosi pacjentom konkretne korzyści. W trakcie kilku najbliższych lat lekarze Oddziału Kardiologicznego chcą zająć się m.in. leczeniem inwazyjnym udaru mózgu i zabiegami strukturalnymi (dotyczącymi zastawek i nieprawidłowych połączeń w sercu).


  Oddział Kardiologiczny w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym został utworzony m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Koszt uruchomienia jednostki wyniósł ponad 18 mln zł.