x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Oświadczenie w związku z publikacją Pani J. W. na platformie Facebook

  2024-06-21
  < wróć do aktualności
  W odpowiedzi na publikację Pani J. W. na platformie Facebook z dnia 20.06.2024 r. pragniemy zapewnić, że wszystkie procedury medyczne zostały zastosowane zgodnie z najwyższymi standardami. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek sugestiom, że moglibyśmy narazić pacjentów na jakiekolwiek ryzyko czy niepożądane skutki. Nasze procedury i praktyki są starannie opracowywane i stale monitorowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich świadczonych usług. Jednocześnie zapewniamy, że zespół Oddziału Ginekologiczno-Położniczego składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy codziennie podejmują się różnorodnych przypadków, również tych skomplikowanych. Personel na naszych oddziałach posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, które umożliwiają skuteczne radzenie sobie z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi naszych pacjentów. Szpital działa w oparciu o najnowsze standardy medyczne, a personel doskonali swoje umiejętności, aby sprostać najtrudniejszym przypadkom.


  Zależy nam na rozwiązaniu zaistniałej sytuacji, dlatego dzisiaj tj. 21.06.2024 r. wystosowaliśmy do Pani zaproszenie na spotkanie. Wierzymy, że otwarta rozmowa doprowadzi do wyjaśnienia wszelkich nieporozumień i pozwoli na konstruktywny dialog.


  Pragniemy zwrócić również uwagę, że ze względu na obowiązujące przepisy prawa Dyrekcja Szpitala nie może publikować informacji na temat szczegółów leczenia pacjentki, co skutkuje brakiem możliwości odpierania nieprawdziwych zarzutów.


  Transparentność i współpraca są kluczowe w takich sytuacjach, jednak działanie na szkodę wizerunku szpitala może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. W przypadku kontynuowania działań mających na celu naruszenie dobrego imienia szpitala, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne w celu ochrony naszego wizerunku i reputacji. Szpital zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki oraz ochrony praw pacjentów, jednocześnie oczekując szacunku i odpowiedzialności w publicznych wypowiedziach.


  Marek Wierzba

  Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu