x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI  +48 45 95 99 111

  Referent w Dziale Kadrowo - Płacowym

  2022-12-04
  < wróć do aktualności

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  zatrudni pracownikana stanowisku REFERENT w Dziale Kadrowo - Płacowym


  Wymagania:

  • wykształcenie wyższeo odpowiednim kierunku ( prawo, rachunkowość, finanse lub pokrewne oraz studia podyplomowe kadry i płace lub doświadczenie zawodowew obszarze kadrowo – płacowym
  • znajomość przepisóww zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznychoraz narzędzi informatycznych wspomagających pracę (MS Office, Exel , profilzaufany )
  • dokładność, systematyczność, umiejętność uczenia się, komunikatywność, kultura osobista


  Zainteresowane osoby, prosimy oprzesłanie CV i listu motywacyjnego na adres : sekretariat@pszs.eu ( w tytule wiadomości proszę wpisaćKADRY – rekrutacja )


  Zgodnie zartykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) informujemy, iż:


  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II wNowym Targu zsiedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50, e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.


  Kontakt zInspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu


  2. Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.


  3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenia oochronie danych.


  4. Odbiorcami danych osobowych będą:


  · podmioty prowadzące obsługę informatyczną;


  · podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.


  5. Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywanedo państwznajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.


  7. Posiada Pani/Pan prawo do:żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody wdowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.8.Podanie danych wzakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, aw pozostałym zakresie dobrowolne.9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, wtym profilowania.


  W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:


  „Zgodnie zartykułem 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej iprzyszłych rekrutacji.”


  W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, adokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.