x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

  2021-05-24
  < wróć do aktualności
  Projekt: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.
  Cel:W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku szpitala. W ramach prac budowalnych zaplanowano prace rozbiórkowe wejścia głównego istniejącej nienormatywnej pochylni i schodów oraz budowę nowych zadaszonych schodów wraz z holem, do którego będzie prowadziła również pochylnia. Zaplanowano montaż drzwi wejściowych rozsuwanych z pochylni do holu. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w obecnej chwili pod schodami, zmianę lokalizacji hydrantu kolidującego z planowaną inwestycją oraz modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wejścia oraz automatyki drzwi wejściowych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę oddzielnego wejścia nieposiadającego pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zaplanowane prace budowalne obejmują rozbiórkę istniejących schodów wejściowych oraz budowę nowych schodów wraz z pochylnią.
  Wartość zadania: 1 040 865,41 zł
  Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 06.12.2021

  Projekt: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Cel:W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku szpitala. W ramach prac budowalnych zaplanowano prace rozbiórkowe wejścia głównego istniejącej nienormatywnej pochylni i schodów oraz budowę nowych zadaszonych schodów wraz z holem, do którego będzie prowadziła również pochylnia. Zaplanowano montaż drzwi wejściowych rozsuwanych z pochylni do holu. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w obecnej chwili pod schodami, zmianę lokalizacji hydrantu kolidującego z planowaną inwestycją oraz modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wejścia oraz automatyki drzwi wejściowych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę oddzielnego wejścia nieposiadającego pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zaplanowane prace budowalne obejmują rozbiórkę istniejących schodów wejściowych oraz budowę nowych schodów wraz z pochylnią.
    Wartość zadania: 1 040 865,41 zł      Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 06.12.2021