Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Fundusze Europejskie

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w im. Jana Pawła II w Nowym Targu" informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą. czytaj cały
Popularyzacja badań kolonoskopowych Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt pn.:
„Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w
zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu
nowotarskiego i tatrzańskiego etap II" czytaj cały
Informacja2018-10-16
Informacja zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czytaj cały
Informacja2018-10-16
Informacja Budowa i modernizacja oddziału kardiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym oraz wyposażenie w sprzęt medyczny czytaj cały
Profilaktyka i Rehabilitacja Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego czytaj cały
Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerem
Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalem im. Jana Pawła II w Nowym Targu

realizuje projekt pod tytułem
„Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
czytaj cały
Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE" Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt "Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE" czytaj cały
BEZPŁATNE BADANIE JELITA GRUBEGO Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu informuje, że od lipca 2017r. rusza projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. „Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu” czytaj cały
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu wraz z partnerami:
realizuje projekt pod tytułem „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo” czytaj cały
Modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targ Zrealizowany projekt „Modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu” to niewątpliwie jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonanych w ostatnich latach. W wyniku dokonanych w ramach projektu znacznych zakupów sprzętu medycznego nastąpiła odczuwalna zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego zmiana na lepsze w dostępie i jakości świadczonych usług. czytaj cały
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć