Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Fundusze Europejskie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom Projekt:Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny Dom

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 132 426, 01 zł

Cel:Poprawa bezpieczeństwa pacjentów, pracowników placówki opieki całodobowej – Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Nowym Targu w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez doposażenie:

stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19

placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Nowym Targu w niezbędny sprzęt oraz środki ochrony osobistej pracowników i pacjentów w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zarażenia COVID-19 w zakładzie.
Okres realizacji: 01.08.2020- 31.12.2020 czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 2 Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny 2
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 4 669 192,17 zł

Cel: Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Okres realizacji:.01.09.2020-31.12.2021
czytaj cały
Małopolska Tarcza Antykryzysowa- pakiet medyczny. Projekt: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny.

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 2 628 874,76 zł

Cel: Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

•zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,

•zakup środków ochrony osobistej,

•zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,

•zakup odczynników oraz materiałów medycznych,

•zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,

•zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,

•zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,

•finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Okres realizacji: 01.04.2020-31.12.2020 czytaj cały
Projekt: Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Obszar testowania: powiat nowotarski

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 17 192 135,33 zł

Cel: Utworzenie i przetestowanie zdeinstytucjonalizowanego, środowiskowego modelu usług medycznych i społecznych dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu nowotarskiego.

Okres realizacji: 01.11.2019- 30.06.2022 czytaj cały
Popularyzacja badań kolonoskopowychi podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego etap II. Projekt: Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego-etap II

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 2 075 478, 60 zł

Cel: Podniesienie świadomości osób z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego zamieszkałych głównie na obszarach wiejskich w zakresie korzyści z wykonywania badań kolonoskopii (popularyzacja badań) co przyczyni się do zmniejszenia zachorowań na ten rodzaj nowotworu oraz do zwiększenia jego wykrywania we wczesnym stadium

Okres realizacji: 01.06.2019-30.11.2021 czytaj cały
Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu.- projekt zakończony Projekt: Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 1 056 883,80 zł

Cel: Celem projektu jest rozwój społeczny i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. małopolskiego poprzez podniesienie świadomości w zakresie uczestnictwa w badaniach diagnostycznych.

Okres realizacji: 01.06.2017- 31.05.2019 czytaj cały
Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. Projekt: Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu.

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 1 507 320,00 zł

Cel: Zwiększenie wśród populacji z powiatu nowotarskiego liczby osób, u których przeprowadzono świadczenia rehabilitacyjne

Okres realizacji: 01.08.2018- 31.12.2021 czytaj cały
Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu na mieszkańców Subregionu Podhalańskiego. Projekt: Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu na mieszkańców Subregionu Podhalańskiego

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 18 706 926,11 zł

Cel: Utworzenie Oddziału Kardiologii (OK) oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej (ORKD) w Podhalańskim

Okres realizacji: 16.05.2016- 30.09.2020 czytaj cały
Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej. Projekt: Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielegniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Wartość zadania: 2 578 229,83 zł

Cel: poprawa jakości kształcenia PPWSZ w Nowym Targu na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego, w tym utworzenie centrum symulacji medycznej

Okres realizacji: 01.01.2018– 31.12.2020 czytaj cały
Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu. Projekt: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ, w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym, przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Wartość zadania: 4 744 135,82 zł

Cel: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ, w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym, przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo.

Okres realizacji: 01.07.2016- 31.03.2022 czytaj cały
poprzednia « 1 [2] 3 » następna
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć