Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE"

2017-09-08 // Wstecz
Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE"

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE, Oś. Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.”

Całkowita wartość projektu: 16317502,24 zł

Współfinansowanie Unii Europejskiej: 3931551,20 zł

Wkład własny beneficjenta: 12294413,83 zł

Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, obejmująca wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, budowę instalacji fotowoltaicznej, oraz usprawnienie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i opomiarowanie chłodu i ciepłej wody.

Główne rezultaty projektu to osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego, zmniejszenie przenikania ciepła przez ściany budynku, oraz stolarkę okienną i drzwiową, odzysk energii z ciepłego powietrza instalacji wentylacji mechanicznej, możliwość racjonalnego zarządzania energią zużywaną do produkcji chłodu oraz ciepłej wody wraz z opomiarowaniem jej zużycia.


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć