Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Przystąpienie do realizacji projektu

2018-06-21 // Wstecz

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu informuje

o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności

i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

 

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

• ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

• zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług

w sektorze ochrony zdrowia.

 

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu są zgodne z celem szczegółowym 2 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Działania 2.1 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jakim jest zwiększony dostęp obywateli

i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji.


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć