Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Profilaktyka i Rehabilitacja

2018-07-25 // Wstecz
Profilaktyka i Rehabilitacja

 

  

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na zadanie pod nazwą: „Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt obejmuje: Profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządów ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu nowotarskiego. Uczestnicy projektu z grupy docelowej skorzystają z porad lekarskich, fizjoterapeutycznych, usprawniania pod nadzorem zespołu rehabilitacyjnego oraz z działań edukacyjnych i prozdrowotnych. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie powiatu nowotarskiego.

Okres realizacji: 1.08.2018-31.07.2021

Warunki kwalifikacji:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenie odpowiedniej dokumentacji przebiegu schorzenia

Do programu kwalifikują się:

- osoby w wieku aktywności zawodowej dotknięte dysfunkcją układu ruchu

- które złożą formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją przebiegu schorzenia w Rejestracji Zakładu Fizjoterapii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 w godzinach 7-17 od poniedziałku do piątku, tel. 182633521

- które akceptują warunki uczestnictwa w projekcie (cykl rehabilitacji trwa 4 tygodnie, 3 razy w tygodniu po 2h poprzedzony udziałem w programie edukacyjnym – 1 spotkanie po 2h)

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Do formularza należy obowiązkowo załączyć:

- kserokopie wyników badania obrazowego Rtg nie starsze niż 3 lata

- w przypadku nieurazowych obrzęków i bólów stawów kończyn dolnych i górnych: morfologię, OB, CRP, latex, kwas moczowy wydanych nie później niż miesiąc wstecz.

Dodatkowo można załączyć:

- kserokopie wyników badań obrazowych ( TK, MR, USG) i neurofizjologicznych (EMG) nie starsze niż 3 lata

- kserokopie zaświadczenia lekarskie potwierdzające jednostkę chorobową dotyczącą układu ruchu

UWAGA! Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane

 

 


Projekt spełnia standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i jest dostosowany do ich potrzeb poprzez m.in.:

·dostępność do windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, zastosowanie poręczy

·dostępność wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku,

·realizacji projektu na parterze budynku,

·równomierne oświetlenie miejsca rejestracji,

·dostosowanie strony internetowej poprzez możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, możliwość użycia czytnika ekranu.

 


 


docx
Rozmiar 0.06 MB
3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dodano: 2019-05-17 07:29:50
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć