Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

2021-05-24 // Wstecz

Projekt: Zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami budynku nowotarskiego szpitala poprzez realizację inwestycji pn. rozbiórka istniejących oraz budowa nowych zadaszeń, schodów i pochylni zewnętrznych przy wejściach do pawilonu „D” Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Cel:W ramach projektu planowane jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku szpitala. W ramach prac budowalnych zaplanowano prace rozbiórkowe wejścia głównego istniejącej nienormatywnej pochylni i schodów oraz budowę nowych zadaszonych schodów wraz z holem, do którego będzie prowadziła również pochylnia. Zaplanowano montaż drzwi wejściowych rozsuwanych z pochylni do holu. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącej sieci wodociągowej biegnącej w obecnej chwili pod schodami, zmianę lokalizacji hydrantu kolidującego z planowaną inwestycją oraz modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wejścia oraz automatyki drzwi wejściowych. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę oddzielnego wejścia nieposiadającego pochylni dla osób z niepełnosprawnościami prowadzącego do Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Zaplanowane prace budowalne obejmują rozbiórkę istniejących schodów wejściowych oraz budowę nowych schodów wraz z pochylnią.
 
Wartość zadania: 1 040 865,41 zł
 
 
 
Okres realizacji zadania: 01.02.2021- 06.12.2021


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć