x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Chirurgii Ogólnej

  Lokalizacja: BLOK A, I PIĘTRO

  PRZYJĘCIA: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-11.00

  WYPISY: poniedziałek-piątek w godz. 13.30-14.30  

  GODZINY ODWIEDZIN:

  poniedziałek-piątek 14.00-16.00 i 18.00-20.00

  dni wolne 10.00-16.00 i 18.00-20.00

  KONSULTACJE:

  informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela ordynator i lekarz dyżurny w dni powszednie w godzinach 13.00-14.30.

  Ordynator
  - lekarz Kaczmarczyk Mirosław
  specjalista chirurgii ogólnej
  Kontakt:

  SEKRETARIAT: 18-263-3366 / FAX 18-263-3974 

  ORDYNATOR: 18-263-3360 

  ODDZIAŁOWA: 18-263-3367, 18-263-3364 

  TEL. DYŻURNY: 519-097-104 

  POKÓJ LEKARSKI 1: 18-263-3930

  POKÓJ LEKARSKI 2: 18-263-3368 

  POSTERUNEK PIELĘGNIARSKI ODC. A: 18-263-3931

  POSTERUNEK PIELĘGNIARSKI ODC. B: 18-263-3369 

  KOORDYNATOR ONKOLOGICZNY DILO: 18-263-3363, 573-900-871


  Informacje dodatkowe:

  1. Oddział realizuje pakiet onkologiczny w zakresie leczenia chirurgicznego nowotworów: przewodu pokarmowego (żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica), śledziony, nadnercza, gruczoł piersiowy (w ograniczonym zakresie), skóra i tkanka podskórna, układu chłonnego (w ograniczonym zakresie). W ramach oddziału wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii ogólnej z naciskiem na techniki małoinwazyjne (laparoskopowe) oraz wykonywane są zabiegi ECPW – endoskopowej cholangiopakreatografii wstecznej.
  2. Terminy operacji planowych ustalane są w sekretariacie Oddziału po dostarczeniu skierowania lub numeru skierowania. Chory informowany jest skutecznie o terminie przyjęcia na Oddział z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Przyjęcia planowe odbywają się w godz. 8.30-11.00 po wcześniejszym ustaleniu terminy pkt. 1.
  4. Przyjęcia w trybie pilnym:
   • - ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez całą dobę po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem specjalistą lub lekarzem dyżurnym Oddziału
   • - doraźnie ze skierowaniem z Poradni Chirurgii Ogólnej w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem specjalistą lub lekarzem dyżurnym Oddziału
  5. Niezbędne dokumenty:
   • dowód osobisty
   • skierowanie do oddziału (zwykle Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej) z wymaganymi konsultacjami (jeśli są wymagane: internistyczna, kardiologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna, etc.)
   • aktualne ubezpieczenie zdrowotne
   • pacjenci przyjmowani w trybie pilnym, nieposiadający aktualnego dokumentu, ubezpieczeniowego po zakończeniu leczenia otrzymają rachunek za wykonane świadczenia
  6. Wypis z Oddziału.
   • Wypisy z oddziału wydawane są w sekretariacie oddziału w dni powszednie w godz. 13.00-14.30.

  Leczenie

  Ilość łóżek - 41

  Zakres leczenia:

  • operacje metodą klasyczną i laparoskopową
  • duże operacje brzuszne obejmujące, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego oraz śledziony, żołądka, jelita cienkiego i grubego oraz odbytnicy, resekcje wielonarządowe ze wskazań onkologicznych i nie onkologicznych
  • laparoskopowe i klasyczne operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych (IPOM, TAPP, sp. Lichtenstein’a) z użyciem implantów, również z powłoką antyahezyjną
  • laparoskopowe i klasyczne operacje ze wskazań pilnych w ramach ostrego dyżuru
  • endoskopowe zabiegi na drogach żółciowych ECPW (protezowanie, biopsja, ewakuacja złogów)
  • drenaż, biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG
  • operacje żylaków kończyn dolnych
  • endoskopowe i operacyjne wytworzenie dostępu do żywienia enteralnego
  • operacje guzów piersi
  • operacje w przypadkach urazów wielonarządowych (w tym resekcje wątroby) z możliwością współpracy ze specjalistami z zakresu ortopedii i neurotraumatologii oraz ginekologii, z możliwością hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii
  • operacje planowe z zakresu chirurgii dziecięcej tzn. przepukliny, wnętrostwa, stulejki itp.
  • oparzenia w tym wczesne nekrektomie i przeszczepy skóry pośredniej grubości
  • współpraca z pracownią endoskopową w zakresie badań i zabiegów w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

  Badania diagnostyczne

  Badania diagnostyczne:

  • USG
  • USG (IOUS) śródoperacyjne
  • ECPW
  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny i choalngioNMR
  • mammografia
  • klasyczna rentgenodiagnostyka
  • cholangiografia klasyczna, śródoperacyjna oraz laparoskopowa
  • badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego we współpracy z pracownią endoskopową


  Sprzęt:

  • Aparat USG – do badań na oddziale
  • Aparat USG do badań śródoperacyjnych (IOUS) – bezpośrednio w trakcie operacji, narządów miąższowych i naczyń.
  • Nóż ultradźwiękowy – CUSA do operacji klasycznych i laparoskopowych
  • Nóż harmoniczny z koagulacją (thunderbeat) końcówki do operacji klasycznych i laparoskopowych
  • Aparat do śródoperacyjnej termoablacji mikrofalowej (mRFA) guzów narządów miąższowych - głównie wątroby.
  • Zestaw laparoskopowy z możliwością obrazowania z użyciem zieleni
  • Systemy retraktorów automatycznych umożliwiających duże operacje brzuszne klasyczne i laparoskopowe
  • Koagulacja argonowa, koagulacja mono i bipolrna – do chirurgii klasycznej i laparoskopowej
  • Zestawy podciśnieniowe do leczenia ran powikłanych i przewlekłych

  Personel

  Ordynator

  - lekarz Kaczmarczyk Mirosław
  specjalista chirurgii ogólnej

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - mgr Jarząbek Anna
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

  Lekarze pracujący w oddziale

  - lek. med. Berszakiewicz Tomasz
  specjalista chirurgii ogólnej
  - lekarz Bobak Adam
  specjalista chirurgii ogólnej
  - lekarz Kuciński Jacek
  specjalista chirurgii ogólnej
  - lekarz Mikulski Maciej
  specjalista chirurgii dziecięcej
  - lek. med. Wojsławski Cezary
  chirurg, endoskopia, proktolog
  - lekarz Żegleń - Kacprzak Ewa
  specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny paliatywnej

  Lekarze rezydenci

  - lekarz Maczkowski Bartosz
  w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

  Lokalizacja

  BLOK A, I PIĘTRO
  szpital BLOK A

  Pozostałe oddziały