x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Lokalizacja: BLOK D, -1 PIĘTRO
  Kontakt:

  18 263 34 14


  Personel

  Lekarze pracujący w oddziale

  - Korczak Agnieszka
  specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie kursu psychoterapii w nurcie eriksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  - Ligas Zofia
  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

  Lokalizacja

  BLOK D, -1 PIĘTRO
  szpital BLOK D

  Pozostałe oddziały