x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  Lokalizacja: BLOK A, II , III PIĘTRO

  Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz osobom wyłącznie upoważnionym pisemnie przez pacjenta.

  Ordynator przyjmuje w dni powszednie w godz. 13.00-14.00.

  Nie udziela się telefonicznie  informacji o stanie zdrowia pacjenta.

  Kierownik
  - Lek. Borzęcka-Klec Joanna
  specjalista położnictwa i ginekologii
  Kontakt:
  Sekretariat 18 263 33 06
  Gabinet ordynatora/kierownika 18 263 33 00
  Dyżurka lekarska 18 263 33 31 / 573 900 861
  Dyżurka lekarska III p - 573 900 867
  Gabinet oddziałowej 18 263 33 03
  Blok Porodowy 18 263 33 37 / 573 900 863
  Położnictwo 18 263 33 34
  Patologia Ciąży z Ginekologią Operacyjną 18 263 33 10
  Ginekologia z Położnictwem Septycznym 18 263 36 55


  Leczenie

  • Patologia ciąży – I ,II, III trymestr
  • Porody fizjologiczne, rodzinne ( z ewentualnym znieczuleniem zewnątrzoponowym)
  • Porody operacyjne
  • Pełny zakres ginekologii operacyjnej włącznie z ginekologią onkologiczną ( poradnia, oddział) z wykorzystaniem technik laparoskopowych i histeroskopowych

  Badania diagnostyczne

  Diagnostyka i leczenie zachowawcze w ginekologii

  Personel

  Kierownik

  - Lek. Borzęcka-Klec Joanna
  specjalista położnictwa i ginekologii

  Położna oddziałowa

  - mgr położnictwa Łoś Anna
  specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, certyfikowany doradca laktacyjny

  Lekarze pracujący w oddziale

  - lek. Dąbrowska Marzena
  I stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii
  - lek. Duda-Wiewiórka Magdalena
  specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej
  - lek. Gawron Leszek
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Iliasowa Switłana
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Janeczek Maja
  specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej
  - dr n. med. Jordan Grzegorz
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Knysak Magdalena
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Leks Tomasz
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Ligęza Anna
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
  - lek. Ligęza Bartłomiej
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
  - lek. Ossowski Piotr
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Szaganiec Marta
  specjalista położnictwa i ginekologii
  - lek. Żukrowska Marta
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

  Lokalizacja

  BLOK A, II , III PIĘTRO
  szpital BLOK A

  Pozostałe oddziały