x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Kardiologiczny

  Lokalizacja: BLOK H

  PRZYJĘCIA: poniedziałek - piątek w godz. 12.00-14.00

  WYPISY: poniedziałek - piątek w godz. 13:00-14:30

  GODZINY ODWIEDZIN:  

  poniedziałek - piątek 12.00-20.00

  dni wolne 10.00-20.00

  KONSULTACJE: informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący w godz. 12.00-14.00.

  Kierownik
  - dr n. med. Klecha Artur
  specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
  Kontakt:

  18 263 3835 - sekretariat

  18 263 3972 - FAX

   

  18 263 3833 - dyżurka lekarska I

  18 263 3831, 18 263 3832 - dyżurka lekarska II

  18 263 3834 - dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej

  18 263 3837 - posterunek pielęgniarski

  18 263 3839 - sala intensywnego nadzoru

  18 263 3842 - pracownia ECHO


  Leczenie

  Ilość łóżek - 24

  Zakres leczenia i diagnostyki:

  Podstawowym zadaniem oddziału jest diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia. 


  Oddział realizuje leczenie zachowawcze oraz leczenie inwazyjne w tym:

  • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej)
  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronografia)
  • wykonywanie zabiegów wszczepiennych stałych i czasowych układów stymulujących serce.
  • diagnostyka inwazyjna i zabiegi leczenia naczyń obwodowych (tętnic szyjnych, tętnic nerkowych, tętnic kończyn dolnych)
  • zabiegi hybrydowe (zabieg z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej)
  • leczenie inwazyjnych zaburzeń rytmu serca (ablacje)
  • diagnostyczne cewnikowanie serca

  Badania diagnostyczne

  1. Echokardiografia przezklatkowa z oceną dopplerowską
  2. Echokardiograficzna próba obciążeniowa z użyciem dobutaminy
  3. Usg narządów miąższowych jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych i sutków
  4. Usg metodą dopplera naczyń szyjnych, kończyn górnych i dolnych
  5. Tomografia komputerowa głowy, kręgosłupa, miednicy, jamy brzusznej i klatki piersiowej
  6. Tomografia z opcją angio naczyń krążenia dużego i małego
  7. Rezonans magnetyczny głowy, kości i jamy brzusznej
  8. Monitorowanie holterowskie ekg
  9. Monitorowanie holterowskie ciśnienia tętniczego
  10. Test wysiłkowy na bieżni
  11. Test pochyleniowy
  12. Test sześciominutowego marszu
  13. Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego
  14. Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego


  Wykonywanie specjalistyczne procedury lecznicze:

  1. Wprowadzanie elektrod do prawej komory w celu stymulacji czasowej
  2. Wykonywanie planowej kardiowersji w napadowych i przetrwałych arytmiach
  3. Nakłucia jam ciała (opłucna, osierdzie, otrzewna) w celu odbarczenia
  4. Biopsje diagnostyczne w trakcie procedur inwazyjnych
  5. pobranie szpiku kostnego i węzłów chłonnych w sytuacji podejrzenia choroby rozrostowej krwi

  Personel

  Kierownik

  - dr n. med. Klecha Artur
  specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - mgr Plewa Nina
  specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

  Lekarze pracujący w oddziale

  - Lek. med. Ciszek Iwona
  - lekarz Kalata Witold
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii
  - lek. med. Kowalczyk Stefan
  kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
  - lek. med. Koźmik Teresa
  kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
  - dr n. med. Michałowska Joanna
  specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
  - lekarz Mrugała - Wojtczyk Iwona
  specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych
  - lek. med. Starzykiewicz - Dolak Agnieszka
  nefrolog, specjalista chorób wewnętrznych
  - lek. med. Wiewiórka Łukasz
  kardiolog

  Lokalizacja

  BLOK H
  szpital BLOK H

  Pozostałe oddziały