x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Oddział Pediatryczny

  Lokalizacja: BLOK A, PARTER

  GODZINY ODWIEDZIN: 12.00 - 20.00

  WYPISY: poniedziałek - piątek w godz. 12.30 - 14.30

  KONSULTACJE: informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Kierownik Oddziału, w przypadkach pilnych lekarz dyżurny.

  WAŻNE: Całodobowo przy dziecku może przebywać jeden opiekun.

  W razie możliwości zapewnia się rozkładany fotel dla opiekuna.

  Istnieje możliwość zamówienia (za odpłatnością) całodobowego wyżywienia dla opiekuna.

  W trakcie wizyt lekarskich na salach chorych nie mogę przebywać osoby odwiedzające.

  Kierownik
  - lek. med. Zamojski Grzegorz
  Specjalista pediatrii
  Kontakt:

  ORDYNATOR 18 263 32 40 

  SEKRETARIAT 18 263 32 44 

  DYŻURKA LEKARSKA 18 263 32 41


  Leczenie

  Ilość łóżek - 15

  Zakres leczenia:


  W Oddziale hospitalizowane są dzieci od urodzenia do ukończenia 18 roku życia. Obejmujemy opieką dzieci z różnorodnymi schorzeniami wieku dziecięcego.

  Proces diagnostyczno – terapeutyczny obejmuje wykonanie badań laboratoryjnych i obrazowych, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, a następnie zaplanowanie optymalnego sposobu leczenia.

  W razie potrzeby dzieci przekazywane są do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności.

  Leczymy najczęściej występujące schorzenia wieku dziecięcego: choroby przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowego, zatrucia.

  Pacjenci przyjmowani są do Oddziału w trybie ostrodyżurowym i planowym.

  Personel Oddziału regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

  Badania diagnostyczne

  • USG,
  • RTG (w tym cystoureterografia mikcyjna),
  • EKG,
  • TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA,
  • REZONANS MAGNETYCZNY,
  • HOLTER EKG,
  • HOLTER RR,
  • TILT TEST,
  • GASTROSKOPIA (u pacjentów powyżej 8 roku życia),
  • EEG (u pacjentów powyżej 6 roku życia).

  Personel

  Kierownik

  - lek. med. Zamojski Grzegorz
  Specjalista pediatrii

  Pielęgniarka Oddziałowa

  - lic. piel. Kubicz Anna

  Lekarze pracujący w oddziale

  - lek. med. Janusz Halina
  specjalista pediatrii
  - lek. med. Luberda Ewa
  specjalista pediatrii
  - lek. med. Skrzypczak Robert
  specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista medycyny ratunkowej
  - dr n. med. Słowik- Sułkowska Anna
  specjalista pediatrii
  - lek. med. Łagunionok Janusz
  specjalista pediatrii

  Lekarze rezydenci

  - lek. med. Grzywacz- Suchanek Dominika
  - lek. med. Hudzik Maria
  - lek. med. Jurek Magdalena
  - lek. med. Klimczak Magdalena
  - lek. med. Knurowska- Pohrebny Anna
  - lek. med. Majchrzak - Król Jolanta

  Lokalizacja

  BLOK A, PARTER
  szpital BLOK A

  Pozostałe oddziały