x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

  Lokalizacja: BLOK A, -1 POZIOM

  Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną może wystawić lekarz:

  • oddziału kardiologii,
  • oddziału kardiochirurgii,
  • oddziału chorób wewnętrznych,
  • poradni kardiologicznej,
  • poradni rehabilitacyjnej.


  Godziny pracy oddziału: 7.00 – 14.35 / poniedziałek - piątek

  Kierownik
  - lek. med. Herbich Łukasz
  specjalista rehabilitacji medycznej
  Kontakt:

  TELEFON GŁÓWNY 182633848 

  TELEFON KOM. LEKARZ 502231767


  REJESTRACJA 182633706 (wspólna dla oddziału oraz poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień)

  czynna w godzinach 7.00 - 16.00, znajduje się w bloku A, na poziomie -1, obok oddziału, rejestracja osobista/telefoniczna


  Zakres działania:

  Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów kardiologicznych po przebytych incydentach wieńcowych (ostry zespół wieńcowy, zawał mięśnia sercowego), zabiegach inwazyjnych w zakresie układu krążenia (PTCA, CABG, operacje zastawek serca i inne), w innych chorobach układu krążenia, w tym w niewydolności krążenia.

  Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego; wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu

  i interwencyjnemu.


  Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza rehabilitacji medycznej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej albo cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Są to przede wszystkim ćwiczenia fizyczne, których rodzaj, częstotliwość intensywność dopasowane są do stanu zdrowia i możliwości pacjenta. Oprócz tego program rehabilitacji obejmuje porady psychologiczne i dietetyczne.


  Czas trwania programu rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta, jednak okres usprawniania nie powinien trwać dłużej niż 24 dni wciągu trzech miesięcy. Zajęcia prowadzone są codziennie, 5 dni w tygodniu, trwają średnio 2 - godziny.

  Personel

  Kierownik

  - lek. med. Herbich Łukasz
  specjalista rehabilitacji medycznej

  Personel pracujący w oddziale

  - mgr Buksa Natalia
  fizjoterapeuta
  - mgr Jurasz Adrian
  fizjoterapeuta

  Lokalizacja

  BLOK A, -1 POZIOM
  szpital BLOK A

  Pozostałe oddziały