x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

  Lokalizacja: BLOK B, I PIĘTRO

  ZAPISY: poniedziałek - piątek; osobiście/ za pośrednictwem osób trzecich- w godzinach 7.00-18.30, telefonicznie- w godzinach 7.00-18.30 lub mailowo

  WYMAGANE: skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; dokument weryfikujący tożsamość pacjenta

  Kontakt:

  REJESTRACJA: 459 599 111


  Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane się w następujących terminach:

  PONIEDZIAŁEK 07:00-18:30

  WTOREK 07:10-12:00, 15:30-17:00

  ŚRODA 07:30-12:00, 14:40-18:00

  CZWARTEK 07:00-14:00

  PIĄTEK 08:00-14:30


  Poradnia Dziecięca


  Specjaliści pracujący w poradni:

  Lek. Maciej Jurek

  Lek. Ryszard Kozdraś

  Lek. Dawid Ślusarczyk

  Lek. Stanisław Legierski

  Lek. Jacek Imioło

  Lek. Jacek Cionżyński

  Lek. Andrzej Cetera

  Lek. Piotr Ratułowski

  Lek. Wojciech Wolski

  Lek. Bartłomiej Żukrowski

   

  Świadczenia zdrowotne dla pacjentów udzielane się w następujących terminach:

  PONIEDZIAŁEK 13:00-14:30, 14:40-15:10

  WTOREK 11:00-13:00, 14:30-15:00

  ŚRODA 09:00-12:00

  CZWARTEK 13:30-14:30

  PIĄTEK 07:00-08:00


  Leczenie

  PREWENCJE I WCZESNE WYKRYWANIE:

  • chorób narządu ruchu
  • wad wrodzonych stawów biodrowych i stóp u dzieci
  • chorób narządu ruchu będących następstwem urazów oraz schorzeń, w tym nowotworów złośliwych kości oraz chrząstek stawowych

  Personel

  Specjaliści pracujący w poradni

  - lekarz Cetera Andrzej
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Cichoń Przemysław
  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Cionżyński Jacek
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Imioło Jacek Adam
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Jurek Maciej
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Kozdraś Ryszard
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Legierski Stanisław
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Ratułowski Piotr
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Ślusarczyk Dawid
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Tutaj Wojciech
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Wolski Wojciech
  specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  - lekarz Żukrowski Bartłomiej
  w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Lokalizacja

  BLOK B, I PIĘTRO
  szpital BLOK B

  Pozostałe oddziały