x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  - Zakład diagnostyki obrazowej

  Lokalizacja: BLOK B, POZIOM 0

  REJESTRACJA: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-18.30  Kontakt:

  18 263 35 07/ 18 263 35 10 - Rejestracja RTG, USG, Tomografia, Mammografia

  18 263 35 00 - Kierownik


  Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko

  Jednostka organizacyjna: 

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

  34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14


  Podstawa prawna: 

  Ustawa z dn. 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2023 poz. 1173). 

  zgodnie z art. 32c pkt.2

  Informujemy:

  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ,

   ul. Szpitalna 14, wykonuje działalność medyczną związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

  1. Zakres działalności:

  rentgenodiagnostyka 

  radiologia zabiegowa 

  Wszelka działalność prowadzona przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu jest zgodna z obowiązującymi przepisami Prawa Atomowego. Dla każdego obszaru działalności posiadamy stosowne wymagane decyzje właściwych Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz zgody Głównego Inspektora Sanitarnego. 

  Bezpieczeństwo ogółu ludności i pracowników gwarantujemy poprzez:

  1. nadzór przez inspektora ochrony radiologicznej nad bezpiecznym wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

  2. zapewnienie pacjentom i pracownikom, odpowiednich do prowadzonych czynności, środków ochrony indywidualnej 

  3. zakwalifikowanie personelu biorącego udział w procedurach medycznych do właściwej kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące oraz objęcie ich okresowymi pomiarami dawek

  4. objęcie personelu obowiązkowymi szkoleniami z zakresu ochrony radiologicznej oraz zobowiązaniu go do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy z zakresu stosowanych procedur

  5. przeprowadzenie oceny narażenia ogółu ludności 

  6. zagwarantowaniu pełnej sprawności wszystkich urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące poprzez wykonywanie codziennej i okresowej kontroli jakości oraz przeglądów serwisowych zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i obowiązującymi przepisami prawa

  7. stosowanie, odpowiednio dobranych do charakteru prowadzonych procedur, osłon stałych, o potwierdzonej skuteczności wynikami pomiarów dozymetrycznych.

  8. systematyczną kontrolę poziomu promieniowania rozproszonego w środowisku pracy

  9. optymalizację ochrony radiologicznej pacjenta


  W ciągu ostatnich 12 miesięcy, procedury przeprowadzane w ramach rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej nie spowodowały zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące osób z ogółu ludności oraz pracowników biorących udział w przeprowadzanych procedurach medycznych. Zmierzone wartości dawek efektywnych nie przekroczyły dopuszczalnych dawek granicznych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, tj.:

  a. dla pracowników: 20 mSv/rok;

  b. dla ogółu ludności: 1 mSv/rok


  Ponadto, w tym samym okresie, nie miały miejsca żadne sytuacje awaryjne, mające wpływ na zwiększenie narażenia osób z ogółu ludności, środowisko oraz pracowników na promieniowanie jonizujące.


  Personel

  Koordynator zespołu techników

  - Pustuła Robert

  Lekarz pracujący w zakładzie

  - lek. med. Bielski Grzegorz
  - lek. med. Chramiec- Francuz Izabela
  - lek. med. Granowski Wojciech
  - lek. med. Knap Magdalena
  - lek. med. Kujszczyk Marek
  - lek. med. Maciata Józef
  - lek. med. Mleczko Bartłomiej
  - lek. med. Skirpan Adam
  - lek. med. Świst Piotr
  - lek. med. Woszczek Paweł

  Pielęgniarka pracująca w zakładzie

  - Jodłowska Monika
  - Sieńko Weronika
  - Sołtys Renata
  - Łabuda Barbara

  Personel pracujący w zakładzie

  - Bała Dawid
  technik elektroradiologii
  - Bizub Agnieszka
  technik elektroradiologii
  - Fryźlewicz Wojciech
  technik elektroradiologii
  - Górecka Danuta
  technik elektroradiologii
  - Greczek Agnieszka
  technik elektroradiologii
  - Niemiec Martyna
  technik elektroradiologii
  - Oleksy Janusz
  technik elektroradiologii
  - Pawlik Stanisława
  technik elektroradiologii
  - Pilch Justyna
  technik elektroradiologii
  - Ścisłowicz Halina
  technik elektroradiologii
  - Sięka Barbara
  technik elektroradiologii
  - Tisończyk Małgorzata
  technik elektroradiologii

  Pracownia RTG

  BADANIA W PRACOWNI RTG


  RTG

  RTG to badanie obrazowe, podczas którego prześwietla się daną część ciała pacjenta promieniami rentgenowskimi. Podczas badania stosowane jest promieniowanie rentgenowskie w dawce bezpiecznej dla pacjenta.


  Badanie jest bezbolesne. Zakres badania zależy od wskazań zawartych w skierowaniu. Podczas badania RTG pacjent jest ustawiany przez personel medyczny obsługujący aparat w odpowiedniej pozycji, zależnie od rodzaju wykonywanego badania. Badaną część ciała należy odsłonić. Podczas badania nie można się poruszać, ponieważ obraz wyjdzie rozmazany i niemożliwy do oceny.


  Większość badań nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania i wykonywana jest w dniu zgłoszenia.

  W przypadku badań, gdzie konieczne jest przygotowanie pacjenta (np. urografia), ustalane są terminy.


  Badania wykonywane są tylko na podstawie prawidłowo i czytelnie wypełnionego skierowania wystawionego przez lekarza.


  Dzieci do lat 16, oprócz skierowania, muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka w celu odnotowania rodzaju badania i otrzymanej przez pacjenta dawki promieniowania jonizującego.


  Przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia rtg jest ciąża.


  Jeżeli zachodzi podejrzenie, że pacjentka jest w ciąży należy, w miarę możliwości, przesunąć termin badania do czasu jednoznacznego potwierdzenia lub wykluczenia ciąży.


  W sytuacji wykonywania badania kontrolnego, pacjent powinien dostarczyć wyniki poprzednich badań.  UROGRAFIA

  Jest to badanie radiologiczne mające na celu uwidocznienie nerek i dróg moczowych oraz ocenę czynności nerek. Badanie polega na wykonaniu zdjęć radiologicznych jamy brzusznej przy dożylnym podaniu środka kontrastowego. Pierwsze zdjęcie wykonuje się przed podaniem kontrastu (zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej), następne zdjęcia po upływie 7 , 14 i 21 minut po podaniu kontrastu. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się jeszcze zdjęcia opóźnione (po kilkudziesięciu minutach lub kilku godzinach), lub po mikcji (celem wykazania zalegania moczu w pęcherzu).


  Przeciwwskazaniem do wykonania urografii są: niewydolność nerek, podwyższony poziom kreatyniny lub mocznika oraz udokumentowane uczulenie na środek kontrastowy.


  Przygotowanie do urografii:

  • 2 dni przed badaniem dieta lekkostrawna, nie ograniczać płynów
  • 2 dni przed badaniem zażywać ESPUMISAN zgodnie z dawkowaniem na ulotce
  • wieczorem przed badaniem wykonać wlew doodbytniczo - ENEMA (dostępna w aptece)
  • w dniu badania przyjść na czczo (nie dotyczy osób chorych na cukrzycę)
  • osoby przyjmujące stale leki (np. na nadciśnienie) powinny je również zażywać w dniubadania
  • przynieść ze sobą wyniki badań: mocznik, kreatynina, USG jamy brzusznej
  • przed wykonaniem badania pacjent podpisuje świadoma zgodę na wykonanie badania


  TERMIN ODBIORU WYNIKÓW ustala rejestracja. Odbiór osobiście lub z pisemnym upoważnieniem (pobierz wzór).

  • Wymagane skierowanie oraz dowód osobisty.
  • Badania RTG wykonywane są zazwyczaj w dniu zgłoszenia. Wyjątkiem jest urografia - terminy badania są ustalane.
  • Przy badaniach kontrolnych pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.
  • Dzieci do lat 16, oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka.
  • Nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w ciąży. U kobiet miesiączkujących badania rtg zaleca się wykonywać w pierwszych 10 dniach cyklu.

  Pracownia Badań Mammograficznych

  MAMMOGRAFIA

  Mammografia jest radiologiczną metodą badania gruczołu piersiowego.


  Z uwagi na wykorzystywanie promieniowania rentgenowskiego mammografia jest przeciwwskazana w ciąży.


  W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania każdego zdjęcia.


  Podczas badania stosowane jest promieniowanie rentgenowskie w dawce bezpiecznej dla pacjentki.


  W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki i inne środki przeciwpotowe.  Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie na zdjęciu artefaktów, co może sugerować nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania.


  Pacjentki miesiączkujące powinny zgłaszać się do badań w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego (optymalnie 3 – 12 dzień cyklu licząc od pierwszego dnia miesiączki), u pacjentek po menopauzie mammografię wykonuje się w dowolnym dniu.


  Zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie ostatnio wykonywanych mammografii.


  W Pracowni wykonywane są badania mammograficzne:

  • pacjentek ze skierowaniami od lekarza (np. ginekolog, onkolog)
  • w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi pacjentkom w wieku 50 - 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii. Badanie to wykonuje się bez skierowania.


  GODZINY OTWARCIA: PONIEDZIAŁEK 8.00-18.00; ŚRODA 08.00-18.00; PIĄTEK 08.00-18.00 

   

  TERMIN ODBIORU WYNIKÓW ustala rejestracja. Odbiór osobiście lub z pisemnym upoważnieniem (pobierz wzór).

  Pracownia Badań USG

  BADANIE USG

  USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni

  i wnętrza tych narządów. Badanie USG jamy brzusznej wymaga wcześniejszego przygotowania, aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz.


  Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej:

  • Przez 3 dni przed badaniem zażywać ESPUMISAN po 2 tabletki po posiłku.
  • Pacjent powinien być na czczo lub nie jeść 4-5 godzin przed badaniem (nie dotyczy pacjentów z cukrzycą). 
  • Około 2 godziny przez badaniem wypić 0,5 l niegazowanego płynu i zatrzymać mocz w pęcherzu do badania.


  Badania USG innych narządów (np. tarczyca, sutki, powierzchowne węzły chłonne) oraz badania USG Doppler tętnic i żył (Doppler tętnic szyjnych, Doppler tętnic i żył kończyn górnych i dolnych) nie wymagają wcześniejszego przygotowania.


  GODZINY ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH:

  PONIEDZIAŁEK 12.00-14.00

  WTOREK 10.00-14.00

  ŚRODA 12.00-14.00

  CZWARTEK 11.00-14.30

  PIĄTEK 12.00-14.00


  TERMIN ODBIORU WYNIKÓW ustala rejestracja. Odbiór osobiście lub z pisemnym upoważnieniem (pobierz wzór).

  Pracownia Tomografii Komputerowej

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

  Tomografia Komputerowa jest to badanie radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Podczas badania stosowane jest promieniowanie rentgenowskie w dawce bezpiecznej dla pacjenta.


  Badanie jest wykonywane przez technika rtg pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od kilku do kilkunastu minut. Pacjent powinien leżeć nieruchomo, w przeciwnym razie uzyskane obrazy będą nieostre i niemożliwe do oceny lekarskiej. W niektórych momentach pacjent może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund. W większości badań tomografii konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego. Przed badaniem pacjent musi podpisać zgodę na wykonanie badania.


  Przygotowanie do badania:

  1. Do badania należy zgłosić się na czczo (minimum 6 godzin po posiłku).
  2. Leki przyjmowane codziennie należy zażyć najpóźniej na 2-3 godziny przed badaniem.
  3. Przed badaniem należy wypić co najmniej 0,5 l płynów niegazowanych co zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia objawów nefrotoksycznych.
  4. U kobiet istotna jest informacja o dacie ostatniej miesiączki. Ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK - tylko bezwzględnie konieczne przypadki.
  5. Pacjentki karmiące nie powinny karmić przez 24 h po badaniu (jeśli podany był kontrast).
  6. Należy dostarczyć aktualny wynik badania poziomukreatyniny orazdotychczasowezdjęcia rtg, badania USG, wyniki tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznegolub kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.


  Przygotowanie do TK jamy brzusznej:

  1. Dzień przed badaniem dieta lekkostrawna - półpłynna.
  2. Wieczorem (ok. 12 godzin przed badaniem) wypić 0,5 l wody przegotowanej
  3. z rozmieszaną w niej 1/2 ampułki IOMERON-u.
  4. Około 2 godziny przed badaniem wypić 1 szklankę wody przegotowanej z  1/4 ampułki IOMERON-u.
  5. Około pół godziny przed badaniem wypić 1 szklankę wody przegotowanej z 1/4 ampułki IOMERON-u.
  6. Koniecznie dostarczyć wyniki wykonywanych dotychczas badań: zdjęcia RTG, USG, RM, TK lub kartę informacyjną szpitalną.
  7. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w ciąży - powiadom personel przed rozpoczęciem badania.  


  GODZINY ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH:

  Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00


  TERMIN ODBIORU WYNIKÓW ustala rejestracja. Odbiór osobiście lub z pisemnym upoważnieniem (pobierz wzór).


  Lokalizacja

  BLOK B, POZIOM 0
  szpital BLOK B

  Pozostałe pracownie/zakłady