x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111

  Udar mózgu

  Materiały informacyjne - UDAR MÓZGU


  Właściwy styl życia, eliminowanie czynników ryzyka powtórnego wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu :


  1. Zaleca się właściwą organizację pracy i czasu wolnego, przestrzegania stałych godzin snu i czuwania oraz długości snu, który powinien trwać 7-8 godz. na dobę , co pozwala na regeneracje organizmu,
  2. Zachowanie aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia czynne lub bierne, (aktywność powinna być dostosowana do możliwości i wydolności organizmu pacjenta). Informacji na temat zakresu ćwiczeń udzieli fizjoterapeuta.
  3. Właściwa dieta:
   • określenie częstości przyjmowania posiłków-3xdziennie lub częściej, celem uzyskania zaleceń dietetycznych należy skontaktować się z dietetykiem, pielęgniarką bądź lekarzem,
   • należny wyeliminować z jadłospisu produkty o dużej zawartości tłuszczów zwierzęcych,
   • przystosowanie ilości i konsystencji pokarmów do możliwości pacjenta w zakresie: wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej, żucia, funkcjonowania układu pokarmowego, ograniczenia spożywania soli kuchennej.
  4. Ograniczenie używek:
   • przy nadciśnieniu alkohol wysokoprocentowy jest zakazany, dopuszcza się spożywanie wina (w małych ilościach) , ograniczenie picia kawy, zaprzestanie palenia wyrobów tytoniowych,
  5. Przeciwdziałanie stresom:
   • ustalenie, akie sytuacje są szczególnie denerwujące i w miarę możliwości, unikanie ich, pozytywne myślenie, rozmowa o własnych problemach, rozwijanie zainteresowań, skorzystanie z pomocy psychologa, gdy zaistniej taka konieczność,
  6. Inne zalecenia:
   • kontrola ciśnienia tętniczego kwi,
   • systematyczne przyjmowanie leków,
   • redukcja masy ciała,
   • korzystanie z grup wsparcia,
   • kontakt z pielęgniarką środowiskową oraz lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w celu kontynuacji opieki poszpitalnej,
  7. Zalecenia dla rodziny: należy przygotować pod względem wyposażenia dom/mieszkanie,