Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Placówki realizujące badania w ramach umowy z PSzS

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Adres

Zakres usług

Okres obowiązywania

1.

ALAB Laboratoria

Sp. z o.o.

00 - 739 Warszawa ul. Stępińska 22/30

Wykonywanie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

01.01.2019 -

31.12.2021

2.

CDO PROVEGA

Sp. z o.o.

20 - 023 Lublin ul. Fryderyka Chopina 14

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań radiologii klasycznej
w oparciu o teleradiologię.

01.06.2019 -

31.05.2022

3.

Frasenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Ośrodek Dializ nr 25 w Nowym Targu Poradnia Nefrologiczna

60 - 118 Poznań ul. Krzywa 13 34 - 400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14

Wzajemna współpraca tj. kierowanie chorych hospitalizowanych w Oddziałach Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu wymagających leczenia hemodializacyjnego do Frasenius Nephrocare Polska - Ośrodek Dializ nr 25 w Nowym Targu, Poradnia Nefrologiczna.

01.06.2008 -

czas nieokreślony

4.

JEKAradiologia

Sp. z o.o.

61 - 728 Poznań ul. 3 Maja 49C / 6

Umowa na świadczenie usług w systemie teleradiologii, tj. opisywanie zdjęć rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub mammografii Pacjentom Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

18.03.2021 -

18.03.2023

5.

NeuroCar Banaszkiewicz, Kułaga, Ostrowska, Tomaszewski Lekarze Spółka Partnerska

32 - 400 Myślenice ul. Sobieskiego 18/1

 

Świadczenie usług medycznych tj. wykonywanie badań elektromiograficznych (EMG) oraz elektroneurograficznych (ENG) Pacjentom Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

01.06.2019 -

31.05.2022

6.

OKO-TEST Dorożyński

Spółka Jawna

ul. Orzechówka 36

32-300 Olkusz

Wykonywanie badań USG okulistycznego.

26.09.2013 -

czas nieokreślony

7.

Oncogene Diagnostics Sp. z o.o.

31 - 546 Kraków ul. Mogilska 86/3

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań molekularnych i cytogenetycznych dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego - badania BRCA 1 / BRCA 2 - badania IDH1 / IDH2 - kodelacja 1 p / 19 q - badanie MGMT.

09.04.2020 -

31.12.2021

8.

Przychodnia Lekarska Anna Galica i Wspólnicy

Spółka Jawna

ul. Kościuszki 11

34-530 Bukowina Tatrzańska

Wykonywanie krioterapii.

01.01.2010 -

czas nieokreślony

9.

Radiology Therapeutic Center Poland Sp. z o.o.

31-826 Kraków, ul. Os. Złotej Jesieni 1

Współpraca w zakresie świadczenia usług medycznych tj. objęcie leczeniem onkologicznym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego (w szczególności: chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) wraz z Konsylium Pacjentów kierowanych przez PSZS w Nowym Targu.

09.09.2015 -

czas nieokreślony

10.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa

w Krakowie

31 - 540 Kraków ul. Rzeźnicza 11

Badania konsultacyjne w zakresie immunologii transfuzjologicznej.

01.11.2020 -

31.10.2023

11.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa

w Krakowie

31 - 540 Kraków ul. Rzeźnicza 11

Świadczenia zdrowotne w zakresie zaopatrzenia w krew i jej składniki.

01.11.2020 -

31.10.2023


 

 

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Adres

Zakres usług

Okres obowiązywania

12.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki

w Krakowie

31-501 Kraków ul. Kopernika 36

Przedmiotem umowy jest realizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów PSZS w Nowym Targu w zakresie diagnostyki patomorfologicznej wykonywanej przez Zakład Patomorfologii, w tym między innymi badania: cytologiczne, histopatologiczne, biopsja przeszczepu nerkowego, bioptatu mięśnia, bioptatu nerwu / skóry, cytologicznego płynu mózgowo – rdzeniowego, biopsja grubo igłowa nerki, histopatologicznego trepanobioptatu szpiku kostnego, cytologia ginekologiczna, genetyczne, sekcja zwłok.

01.01.2021 -

31.12.2021

13.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka Orawskie Centrum Zdrowia

ul. 3- Maja 7

34-480 Jabłonka

Wykonywanie badań diagnostycznych - USG, RTG, EKG, RR

02.01.2019 -

31.12.2021

14.

Szpital Powiatowy

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

ul. Kamieniec 10

34-500 Zakopane

Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w razie wystąpienia awarii analizatorów.

22.08.2018 -

22.10.2021

15.

Szpital Powiatowy

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

ul. Kamieniec 10

34-500 Zakopane

Porozumienie zobowiązujące SZP w Zakopanem do zabezpieczenia medycznego Pacjentów wymagających rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych kierowanych przez PSZS w Nowym Targu.

01.08.2013 –

czas nieokreślony

16.

Szpital Powiatowy

im. dr Tytusa Chałubińskiego

Zakopanem

ul. Kamieniec 10

34-500 Zakopane

Umowa użyczenia leków "na ratunek życia".

30.01.2015 -

czas nieokreślony

17.

Szpital Powiatowy

im. dr Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem

ul. Kamieniec 10

34-500 Zakopane

Porozumienie o współpracy - zapewnienie dostępu do badań TK w przypadku awarii, przeglądów lub innych przyczyn uniemożliwiających realizację badań
w pracowniach Stron umowy.

13.03.2014 -

czas nieokreślony

18.

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej

w Zakopanem

34 - 500 Zakopane ul. Gładkie 1

Wykonywanie usług w zakresie diagnostyki patomorfologicznej tj. badań immunohistochemicznych.

01.09.2018 -

czas nieokreślony

19.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu

33 - 300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10

Umowa na świadczenie usług medycznych tj. badań mammograficznych w Pracowni Mammografii Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy zatrudnionych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

05.05.2021 -

31.12.2021

20.

Szpital Specjalistyczny

im. Ludwika Rydygiera

w Krakowie

Sp. z o.o.

31-826 Kraków,

ul. Os. Złotej Jesieni 1

Współpraca w zakresie świadczenia usług medycznych tj. objęcie leczeniem onkologicznym w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego (w szczególności: chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) wraz z Konsylium Pacjentów kierowanych przez PSZS w Nowym Targu.

09.09.2015 -

czas nieokreślony

21.

Szpital Specjalistyczny

im. Ludwika Rydygiera

w Krakowie

Sp. z o.o.

31-826 Kraków,

ul. Os. Złotej Jesieni 1

Wykonywanie usług w zakresie wykonywania badań USG z możliwością badania dorektalnego tj. badanie USG dorektalne, badanie USG dorektalne z punkcją.

01.05.2011 -

31.12.2021


 

 

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

Adres

Zakres usług

Okres obowiązywania

22.

Szpital Zakony Bonifratrów

Św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.

31 - 061 Kraków ul Trynitarska 11

Świadczenie usług medycznych tj. wykonywania badania kapilaroskopowego dłoni Pacjentom na podstawie skierowań wystawianych przez lekarzy zatrudnionych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

01.10.2020 -

31.12.2022

23.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Transport o charakterze reanimacyjnym chorego noworodka i wcześniaka z PSzS w Nowym Targu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

01.01.2018 -

31.12.2021

24.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny
w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Balzera 15

Wykonywanie badań w zakresie densytometrii szyjki kości udowej / kręgosłupa Pacjentom kierowanym przez PSZS w Nowym Targu.

12.03.2014 -

czas nieokreślony

25.

Uzdrowisko Rabka S.A.

34-700 Rabka Zdrój, ul. Orkana 49

Współpraca w zakresie kierowania przez PSzS

w Nowym Targu Pacjentów wymagających świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej.

04.08.2017 -

30.06.2022

26.

VITO - MED.

Sp. z o.o.

44 - 100 Gliwice ul. Radiowa 2

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań laboratoryjnych tj. badań laboratoryjnych na obecność wirusa SARS-CoV-2 testem Shanghai Focusgen Biotechnology LC – Novel coronavirus (2019 – nCoV) Real – Time PCR KIT lub Cepheid Xpert Xpress CARS-CoV-2 lub innym posiadającym certyfikat CE IVD.

12.08.2020 -

czas nieokreślony

27.

Voxel S.A.

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Współpraca w zakresie wykonywania badań TK, RM, pozytonowej tomografii emisyjnej w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

01.05.2015 -

czas nieokreślony

28.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
im. dr S. Jasińskiego

w Zakopanem

34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9

Porozumienie o współpracy dla zapewnienia ciągłości
i kompleksowości leczenia Pacjentów PSzS w Nowym Targu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w trybie stacjonarnym w WSR
w Zakopanem.

23.04.2013 -

czas nieokreślony

29.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka,

ul. Szpitalna 22

Wykonywanie usług w zakresie konsultacji urologicznych, wykonywania zabiegu nefrostomii, badania cystoskopii.

02.11.2006 -

czas nieokreślony

30.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka,

ul. Szpitalna 22

Umowa na zabezpieczenie badań TK w razie awarii tj. wykonywanie badań tomografii komputerowej przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej w przypadku awarii aparatu
w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

15.12.2019 -

czas nieokreślony


Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć