x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Jednostki > Opieka Całodobowa

  Opieka Całodobowa

  Od dnia 01.10.2017 Podhalański Szpital Specjalistyczny będzie realizował świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach przypomnienia zasad realizacji świadczeń w tym zakresie informujemy, że świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.


  Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie,


  Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, ze oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,


  Ponadto informujemy. ze placówki medyczne, którym z dniem 30 września 2017 r. wygasają dotychczasowe umowy na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu l października br. (niedziela).


  Natomiast nowe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rozpoczną udzielanie świadczeń od niedzieli 1 października br., od godz. 8.00.


  Telefony kontaktowe:

  Opieka Całodobowa Nowy Targ tel. 18263 3764

   

  Telefon do lekarza : 519097106, 519097107


  Telefon do pielęgniarek 519097108, 519097109