x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Kontakt > Do oddziałów

  Kontakt do oddziałów

   

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  ORDYNATOR 18 263 32 30

  SEKRETARIAT 18 263 32 36

  DYŻURKA LEKARSKA 18 263 3231

  POSTERUNEK MAŁA SALA 18 263 3232

  POSTERUNEK DUŻA SALA 18 263 3234


  Oddział Chirurgii Ogólnej

  SEKRETARIAT: 18-263-3366 / FAX 18-263-3974 

  ORDYNATOR: 18-263-3360 

  ODDZIAŁOWA: 18-263-3367, 18-263-3364 

  TEL. DYŻURNY: 519-097-104 

  POKÓJ LEKARSKI 1: 18-263-3930

  POKÓJ LEKARSKI 2: 18-263-3368 

  POSTERUNEK PIELĘGNIARSKI ODC. A: 18-263-3931

  POSTERUNEK PIELĘGNIARSKI ODC. B: 18-263-3369 

  KOORDYNATOR ONKOLOGICZNY DILO: 18-263-3363, 573-900-871


  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej

  SEKRETARIAT 18 263 33 56

  ORDYNATOR 18 263 33 50

  DYŻURKI LEKARSKIE 18 263 3352, 18 263 3290


  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii

  Ordynator Oddziału: 18 263 32 70

  Sekretariat: 18 263 32 76

  e-mail: wewnetrzny_sek@pszs.eu

  Fax: 18 263 39 61

  dyżurka lekarska: 18 263 32 51, 18 263 32 72

  dyżurka reumatologiczna: 18 263 32 52

  posterunek pielęgniarski odc. A: 18 263 32 54

  posterunek pielęgniarski odc. B: 18 263 32 74


  Oddział Dzienny Chemioterapii

  Kierownik oddziału 18 26 335 80 

  e-mail: chemioterapia-sek@pszs.eu

  Sekretariat 18 26 335 81

  Dyżurka lekarska 18 26 335 86, 18 26 335 87

  posterunek pielęgniarek 18 26 335 85 

  Poradna Onkologiczna  18 26 335 84
  Oddział Dzienny Psychiatrii

  tel. 18 26 331 92,

        18 26 331 08

  e-mail: dziennypsychiatrii-sek@pszs.eu   


  Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  18 263 34 14


  Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  Sekretariat 18 263 33 06
  Gabinet ordynatora/kierownika 18 263 33 00
  Dyżurka lekarska 18 263 33 31 / 573 900 861
  Dyżurka lekarska III p - 573 900 867
  Gabinet oddziałowej 18 263 33 03
  Blok Porodowy 18 263 33 37 / 573 900 863
  Położnictwo 18 263 33 34
  Patologia Ciąży z Ginekologią Operacyjną 18 263 33 10
  Ginekologia z Położnictwem Septycznym 18 263 36 55

  Oddział Kardiologiczny

  18 263 3835 - sekretariat

  18 263 3972 - FAX

   

  18 263 3833 - dyżurka lekarska I

  18 263 3831, 18 263 3832 - dyżurka lekarska II

  18 263 3834 - dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej

  18 263 3837 - posterunek pielęgniarski

  18 263 3839 - sala intensywnego nadzoru

  18 263 3842 - pracownia ECHO


  Oddział Leczenia Uzależnień

  KIEROWNIK 18 263 34 10

  SEKRETARIAT 18 263 34 14

  POSTERUNEK PIELĘGNIAREK 18 263 34 13


  Oddział Medycyny Paliatywnej

  SEKRETARIAT 18 263 33 95

  DYŻURKA LEKARSKA 18 263 33 90

  DYŻURKA ODDZIAŁOWEJ 18 263 33 93

  TEL. PRZENOŚNY 503 736 392


  Oddział Neurochirurgii

  Ordynator: 18 263 34 70

  Sekretariat: 18 263 34 76


  Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów

  ORDYNATOR 18 263 32 60

  SEKRETARIAT 18 263 32 66


  Oddział Noworodków i Wcześniaków

  Kierownik oddziału: 182633320

  Sekretariat, Pielęgniarka oddziałowa: 182633333

  Dyżurka lekarska: 182633321, 182633341

  Sala obserwacyjna II piętro: 182633324, 182633327

  Sala obserwacyjna III piętro: 182633347, 182633329


  Oddział Pediatryczny

  KIEROWNIK 18 263 32 40 

  SEKRETARIAT 18 263 32 44 

  DYŻURKA LEKARSKA 18 263 32 41


  Oddział Psychiatrii z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

  KIEROWNIK 18 263 3400

  LEKARZ DETOKS 18 263 3463

  ODDZIAŁOWA 18 263 3403

  SEKRETARIAT 18 263 3405

  TELEFON DLA PACJENTÓW ODDZIAŁ PSYCHIATRII  573 900 869

  TELEFON DLA PACJENTÓW ODDZIAŁ DETOKS 519 097 103


  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  ORDYNATOR 18 263 39 83

  SEKRETARIAT 18 263 39 80


  Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

  TELEFON GŁÓWNY 182633848 

  TELEFON KOM. LEKARZ 502231767


  REJESTRACJA 182633706 (wspólna dla oddziału oraz poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień)

  czynna w godzinach 7.00 - 16.00, znajduje się w bloku A, na poziomie -1, obok oddziału, rejestracja osobista/telefoniczna


  Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja

  18 263 3421

  18 263 3423


  Szpitalny Oddział Ratunkowy

  KIEROWNIK 18 263 32 00

  ODDZIAŁOWA 18 263 32 03

  E-MAIL: sor@pszs.eu