x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Zespół Laboratoriów Badawczych

  Zespół Laboratoriów Badawczych

  - Zespół Laboratoriów Badawczych

  Lokalizacja:
  Kontakt:


  Informacje ogólne

  Lokalizacja: ul. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG

  Renata Sienicka-Moubray

  Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych 

  Kontakt:

  18 266 35 32

  604 565 102

  786 818 648

  e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu

  badaniewody@pszs.eu  Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.


  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, poufności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.


  Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz na corocznych ocenach Polskiego Centrum Akredytacji.


  Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania na zlecenie osób prawnych i fizycznych.

  Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika.

  Laboratorium Bakteriologiczne

  wykonuje badania:

  • kał w kierunku pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella


  Wydawanie pojemników na próbki: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

  Punkt przyjęcia próbek czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.00

  Odbiór sprawozdań z badań: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30


   

  Laboratorium Higieny Komunalnej

  wykonuje badania jakości wody:

  • do spożycia przez ludzi,
  • basenowej,
  • w kąpieliskach i miejscach do kąpieli


  Badanie obejmuje:

  • pobranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę
  • transport próbki do laboratorium
  • badanie w akredytowanym laboratorium
  • opracowanie sprawozdania z badań


  Przyjęcie zlecenia na badanie wody:

  • telefonicznie: 18266 35 32 lub 604 565 102, 786 818 648

  • e-mailem: lab_nowytarg@pszs.eu; badaniewody@pszs.eu
  • osobiście w siedzibie ZLB  Odbiór sprawozdań z badań:

  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30 lub wysłanie pocztą po wpłacie należności za badanie w kasie ZLB lub na konto PSzS


  Przyjęcie próbek do badań od klientów badających wodę na potrzeby własne: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 13.00.