x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI  +48 45 95 99 111
  > Jednostki > Zespół Laboratoriów Badawczych

  Zespół Laboratoriów Badawczych

  - Zespół Laboratoriów Badawczych

  Lokalizacja: ul. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG

  Renata Sienicka-Moubray

  Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych 

  Kontakt:

  18 266 35 32

  18 266 35 32 wew. 222 - Laboratorium Bakteriologiczne

  18 266 35 32 wew. 126 lub 604565102 - Laboratorium Higieny Komunalnej

  18 266 35 32 wew. 223 - Laboratorium Higieny Pracy

  e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu


  Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.


  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, poufności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.


  Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz na corocznych ocenach Polskiego Centrum Akredytacji.


  Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania na zlecenie osób prawnych i fizycznych.


  Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika.

  Informacje ogólne

  Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.


  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, poufności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.


  Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz na corocznych ocenach Polskiego Centrum Akredytacji.


  Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania na zlecenie osób prawnych i fizycznych.


  Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika.

   

  Laboratorium Bakteriologiczne

  wykonuje badania:

  • kału w kierunku pałeczek jelitowych
  • z rodzaju Salmonella, Shigella


  Wydawanie pojemników na próbki: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

  Punkt przyjęcia próbek czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-11.00

  Odbiór sprawozdań z badań: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30


   

  Laboratorium Higieny Komunalnej

  wykonuje badania jakości wody:

  • do spożycia przez ludzi,
  • basenowej,
  • w kąpieliskach i miejscach do kąpieli


  Badanie obejmuje:

  • pobranie próbki wody przez uprawnionego próbkobiorcę
  • transport próbki dolaboratorium
  • badanie wakredytowanym laboratorium
  • opracowanie sprawozdania z badań


  Przyjęcie zlecenia na badanie wody:

  • telefonicznie: 18266 35 32 wew. 126 lub 604565102,
  • e-mailem: lab_nowytarg@pszs.eu; badaniewody@pszs.eu
  • osobiście w siedzibie ZLB


  Odbiór sprawozdań z badań:

  od poniedziałku do piątku wgodz. 8.00 - 14.30 lub wysłanie pocztą po wpłacie należności za badanie w kasie ZLB lub na konto PSzS  Laboratorium Higieny Pracy

  wykonuje badania:

  • hałasu w środowisku pracy
  • powietrza w środowisku pracy


  Przyjęcie zlecenia na badanie środowiska pracy:

  • telefonicznie: 786 818 648
  • e-mailem: badania@pszs.eu
  • osobiście w siedzibie ZLB