Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Ogłoszenia - Konkursy

Wynik wyboru oferty: - Aktualizacja 2018-12-31

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

działając na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

OGŁASZA KONKURS

na realizację świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.
czytaj cały
OGŁOSZENIE2018-07-18
OGŁOSZENIE Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

OGŁASZA KONKURS

czytaj cały
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu (dalej Szpital), działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera/-ów krajowych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi – II etap, Działanie 4.1 Innowacje społeczne czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu OGŁASZA KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych W RAMACH PROJEKTU „POPULARYZACJA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH I PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU NOWOTARSKIEGO PRZEZ PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W NOWYM TARGU” czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w: Zespołach Wyjazdowych S i P, Karetce Transportowej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w okresie od 01.05.2015 r. do 28.02.2018 r. Z warunkami o przedmiocie konkursu i projektem umów można zapoznać się od 15 kwietnia 2015 r. w budynku administracji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w Dziale Organizacji i Kontraktowania Świadczeń, pok. 2 (tel. 18-263-3010) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 oraz na stronie internetowej www.pszs.eu. czytaj cały
Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki patomorfologicznej w szpitalu. czytaj cały
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: oddziałach szpitalnych, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Zespołach Wyjazdowych S Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w okresie od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r. czytaj cały
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach specjalistycznych Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu
w okresie od 01.03.2015 r. do 28.02.2018 r. czytaj cały
Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Archiwalna strona www Galeria zdjęć