x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta > Skargi/Wnioski

  Skargi/Wnioski

  Skargi i wnioski można zgłaszać do:

  • bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych
  • Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta - budynek administracji - pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35, tel. 18 / 263 30 10
  • Dyrektora Podhalańskiego Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu lub jego Zastępców - budynek administracji, sekretariat Dyrekcji tel. 18 / 263 30 01, fax. 18 / 26339 50, e-mail: sekretariat@pszs.eu  
  • Narodowego Funduszu Zdrowia


  Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

  31-056 Kraków, ul. Józefa 21

  e-mail:dsiw@nfz-krakow.pl

  ePUAP: /3bdy2cb654/SkrytkaESP

  tel. 12 / 29 88404 fax. 12 / 29 88320

  Delegatura w Nowym Targu

  34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22

  tel. 18 / 264 95 82

  e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

  Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

  31-123 Kraków,

  ul. Krupnicza 11 a

  e-mail: kancelariaoroz@gmail.com

  tel.: 731 906111

  Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

  31-153 Kraków,

  u. Szlak 61

  tel. 12 / 430 07 23, fax. 12 / 422 88 54

  e-mail: orzoz@moipip.org.pl

     

  Rzecznika Praw Pacjenta

  Telefoniczna informacja Pacjenta:

  800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn.-pt. w godz. 8:00-18:00


  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 01-171 Warszawa,

  ul. Młynarska 46 tel. 22 / 532 82 50, fax. 22 / 506 50 64,

  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl    


  Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 

  tel. 664 083 310 / e-mail: m.zielinski@rpp.gov.pl   


  Rzecznika Praw Obywatelskich

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  00-090 Warszawa, al. Solidarności 77

  Infolinia Obywatelska 800676676 czynna pn.-pt. w godz. 10:00-18:00

  e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl  


  Rzecznika Praw Dziecka

  00-791 Warszawa, ul. Chocimska 6

  tel. 22 / 583 66 00, fax. 22 / 583 66 96

  e-mail: rpd@brpd.gov.pl  


  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

  00-490 Warszawa, ul. Wiejska 16

  tel. 22 / 556 44 40, fax. 22 / 556 44 50,

  e-mail: hfhr@hfhr.pl  


  Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

  Infolinia: 606-950-000, fax. 22 / 531 03 01,

  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl  


  PROBLEMY NATURY ETYCZNEJ

  można zgłaszać do Zespołu Etycznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35 w budynku administracji - pok. nr 3, tel. 18 / 263 30 10 (osoba do kontaktu – Pan Piotr Pajerski).