x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta > Udostępnianie informacji

  Udostępnianie informacji

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie złożonego wniosku.

   

  Druk wniosku można uzyskać w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej, sekretariatach
  oraz rejestracjach lub pobrać ze strony internetowej
  www.pszs.eu w zakładce „Dla Pacjenta – Udostępnianie dokumentacji”.

   

  Przyjmowaniem wniosków i udostępnianiem dokumentacji medycznej zajmuje się
  Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 (Blok A, Poziom -1, niedaleko centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych).

  Poza wyznaczonymi godzinami dokumentacja może być udostępniona tylko w nagłych
  i uzasadnionych przypadkach.

   

  Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  ·      do wglądu,

  ·      poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,

  ·      poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, 
  a także przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

  ·      na informatycznym nośniku danych (dotyczy zdjęć RTG, wyników badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego).

   

  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  ·      wyciąg lub odpis - 12,96   za jedną stronę

  ·      kopia - 0,45 zł za jedną stronę

  ·      informatyczny nośnik danych - 2,59

   

  Opłata nie jest pobiera za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  ·      po raz pierwszy w żądanym zakresie

  ·      w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
  o zdarzeniach medycznych.

   

  W przypadku konieczności wysyłki dokumentów, pobierana jest dodatkowa opłata według cennika firmy zajmującej się dostarczaniem przesyłek. Aktualnie opłata wynosi 16,42 zł.

   

  Szczegółowe informacje na temat zasad udostępnia dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerami telefonu: 18 / 263 30 88, 18 / 263 31 12.