x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Zespół Laboratoriów Badawczych > Informacje ogólne

  Informacje ogólne

  Lokalizacja: ul. JANA KAZIMIERZA 6, NOWY TARG

  Renata Sienicka-Moubray

  Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych 

  Kontakt:

  18 266 35 32

  604 565 102

  786 818 648

  e-mail: lab_nowytarg@pszs.eu

  badaniewody@pszs.eu  Zespół Laboratoriów Badawczych jest jednostką badawczą posiadającą od 2005 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.


  Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 595 potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, zachowanie bezstronności, poufności i jakości oraz posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badań.


  Kompetencje Laboratorium potwierdzane są poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz na corocznych ocenach Polskiego Centrum Akredytacji.


  Zespół Laboratoriów Badawczych wykonuje badania na zlecenie osób prawnych i fizycznych.

  Opłaty za badania pobierane są według obowiązującego cennika.