x
 • rejestracja
  telefon +48 45 95 99 111
 • centrala
  +48 18 263 30 00
 • telefony alarmowe
  112, 999
 • Fundusze Europejskie
  WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW- ZMIANA NUMERU DO REJESTRACJI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH  +48 45 95 99 111
  > Dla pacjenta > Poród w Podhalańskim Szpitalu

  Poród w Podhalańskim Szpitalu

  Oddział liczy 54 łóżek.


  Zakres działalności Oddziału obejmuje prowadzenie porodów fizjologicznych i patologicznych, w tym także porodów rodzinnych. 

  Wyposażenie Oddziału w najnowszy system nadzoru elektronicznego nad matką i płodem oraz pełna gotowość sali cięć cesarskich zapewnia bezpieczeństwo rodzącej i dziecku. 


  Sala porodów rodzinnych umożliwia odbycie porodu z osobą towarzyszącą, w warunkach zbliżonych do domowych. Położnice mają możliwość stałych kontaktów z rodziną w przeznaczonej do tego sali odwiedzin. Mogą również przez całą dobę korzystać z połączenia telefonicznego. 


  Pododdział patologii ciąży przystosowany jest do leczenia wszelkich powikłań ciąży. Wyposażony jest w najnowocześniejszy system nadzoru umożliwiający całodobowe monitorowanie stanu płodu. 

  W pododdziale ginekologii  prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz operacyjne wszelkich chorób narządu rodnego.

  Z usług Oddziału i poradni mogą korzystać kobiety z całego regionu niezależnie od tego, do jakiego szpitala zostały skierowane.